Terug naar Over MN

Publicaties & jaarverslagen

Systemic importance of pension funds

In this paper we argue that pension funds have a broad range of policy measures at their disposal to prevent insolvency and should not be regarded as Global Systemically Important Financial Institutions or treated as such.

Position paper

Reactie op actieplan CMU

MN en de opdrachtgevers zijn positief over het actieplan voor de Capital Markets Union dat de Europese Commissie onlangs presenteerde.

Publicatie

Prinsjesdag Special 2015

In deze Prinsjesdag nieuwsbrief wordt ingegaan op de kabinetsplannen voor het komende jaar die op 15 september 2015 tijdens Prinsjesdag gepresenteerd zijn. Deze nieuwsbrief zoomt in op onderwerpen uit de Rijksbegroting die voor MN en haar opdrachtgevers van belang zijn.

MN Public Affairs Prinsjesdag Special 2015

European Market Infrastructure Regulation

Op 13 augustus 2015 hebben we namens onze opdrachtgevers een gezamenlijke reactie ingestuurd op de consultatie over de European Market and Infrastructure Regulation (EMIR). In het consultatiedocument vraagt de Europese Commissie marktpartijen naar hun ervaringen met de implementatie van EMIR.

Position paper EMIR

Wetsvoorstel Variabele Pensioenuitkeringen

Op 14 augustus 2015 hebben we namens een aantal van onze opdrachtgevers een gezamenlijke reactie op de Consultatie van het Wetsvoorstel Variabele Pensioenuitkeringen naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd.

Position paper Wetsvoorstel Variabele Pensioenuitkeringen

Algemeen Pensioenfonds

Op 18 juni 2015 is het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (APF) aangenomen in de Tweede Kamer. Het APF is een welkome aanvulling op de bestaande mogelijkheden tot bundeling van pensioenregelingen en kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan de consolidatie in de pensioensector.

Position paper Algemeen Pensioenfonds

Pensioencommunicatie

Op 19 mei 2015 is het wetsvoorstel 'Pensioencommunicatie' aangenomen. Het wetsvoorstel bevat aanpassingen aan de voorschriften voor de communicatie van pensioenfondsen richting hun (potentiële) deelnemers.

Position paper Pensioencommunicatie

Capital Markets Union

Van 18 februari tot 13 mei 2015 stond het Europese Groenboek Capital Markets Union open voor consultatie. In reactie op het Groenboek hebben MN en een aantal van haar opdrachtgevers een position paper naar de Europese Commissie gestuurd.

Position paper Capital Markets Union

Financieel Toetsingskader

In oktober 2014 werd het Wetsvoorstel aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) in de Tweede Kamer behandeld. Voor de behandeling hiervan heeft MN een position paper gepubliceerd en naar de pensioenwoordvoerders van de Tweede Kamer fracties gestuurd.

Position paper Financieel Toetsingskader

 

Jaarverslagen

In elk onderstaand jaarverslag vindt u het bijhorend assurance-rapport van de onafhankelijke accountant. Het assurance-rapport heeft uitsluitend betrekking op het desbetreffende jaarverslag en niet op de content van de MN website.

2014

Financieel jaarverslag

Jaarrekening

MVO jaarverslag

GRI tabel

Annual report

Financial Statements

CSR Annual Report

GRI Table

2013

Financieel jaarverslag

Jaarrekening

MVO jaarverslag

GRI tabel

2012

Financieel jaarverslag

MVO jaarverslag

GRI tabel