Terug naar home

Pensioenen & verzekeringen

Voor onze opdrachtgevers die tevens aandeelhouder zijn, verzorgen wij zowel de pensioenadminstratie als het vermogensbeheer. Daarnaast bedienen wij op het gebied van inkomensverzekeringen een aantal opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers, klanten en de deelnemers staan centraal bij alles wat we doen.

MN staat voor professionele uitvoering van pensioenadministratie, fiduciair management, asset management, sociale regelingen en overige gerelateerde inkomensvoorzieningen tegen aanvaardbare kosten. In de technieksector worden wij gezien als de voorkeursleverancier voor een brede dienstverlening in collectieve regelingen. MN richt zich primair op huidige opdrachtgevers en de daarbij aangesloten deelnemers en werkgevers. MN werkt vanuit de visie dat collectiviteit en schaalvoordelen de ingrediënten zijn voor goede aan werken gerelateerde voorzieningen.

Betaalbare huur

MN en opdrachtgevers hebben de oplossing

Leerstoel Pension Economics

Wetenschappelijk onderzoek naar pensioenthema's

Vraagstukken

De wereld van pensioenen en verzekeringen is continu in beweging. Hierdoor hebben onze opdrachtgevers en MN te maken met verschillende vraagstukken. Hoe gaan wij om met verschillende dilemma's? En ook: hoe communiceren we op een duidelijke wijze met de deelnemer?

1

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

We willen weten hoe de klant onze producten ervaart. De mening van klanten is belangrijk. Voor onze grootste opdrachtgever meten wij doorlopend de klanttevredenheid. Op basis van de behaalde resultaten worden verbeteracties uitgevoerd. Met dit proces verdiende de Unit Verzekeringen dit jaar het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor een van onze grootste opdrachtgevers.
Dit is een kwaliteitskeurmerk waarbij klantgericht werken en denken centraal staat. De normen en de kwaliteit van dit Keurmerk worden geborgd door middel van periodieke toetsingen. Nu het Keurmerk in de werkprocessen verankerd is, kunnen we de komende periode ook voor de andere opdrachtgevers aan de realisatie van het Keurmerk gaan werken.

Verplaats je in de klant. Ontzorg hem want als hij met olie aan zijn handen aan de telefoon zit, is hij niet geïnteresseerd in administratieve problemen

Paul Nieland, directielid CBM
Lees meer

Verzekeringen in cijfers

De verzekeringswereld verandert snel. De overheid trekt zich steeds verder terug uit de sociale zekerheid, waardoor tal van verzekeraars nieuwe producten aanbieden om mensen de gewenste zekerheid te bieden. In deze privatisering van de sociale zekerheid wil MN brancheorganisaties faciliteren om voor hun branches herkenbare en betrouwbare producten te bieden.

Wij administreren inkomensverzekeringen in de metaalsector

voor ruim

35K

werkgevers

en voor zo'n

385K

werknemers

voor

6verschillende

brancheverenigingen

Klantcontact

'Ruimte voor de menselijke maat bij klantcontact'


“Het is minstens zo belangrijk om de verborgen boodschappen te horen, wat er niet wordt gezegd”. Catharina van der Linden spreekt uit ervaring. Als medewerker van de afdeling Klanteninformatie zit zij dagelijks aan de telefoon om de pensioendeelnemers van informatie te voorzien. Als ervaren kracht coacht zij ook haar collega’s.

Lees meer