Home 

Baken in pensioenwereld

Pensioenuitvoering en vermogensbeheer, dat zijn de kernactiviteiten van MN. Wij genieten het vertrouwen van een groot aantal bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen. Voor bijna 2 miljoen Nederlanders verzorgen onze circa 1.150 gedreven medewerkers een begrijpelijk en betaalbaar pensioen.

Lees meer >

18-02-2015 | De introductie van het Algemeen pensioenfonds
MN en haar opdrachtgevers hebben met veel interesse kennisgenomen van de introductie van het Algemeen pensioenfonds (APF). Het APF is een welkome aanvulling op de bestaande mogelijkheden tot bundeling van pensioenregelingen. Daarmee kan het een betekenisvolle bijdrage leveren aan de consolidatie in de pensioensector. In het wetsvoorstel dat op 19 december jl. door Staatssecretaris Klijnsma naar de Kamer is gestuurd zijn veel van onze vragen in de reactie op de consultatie beantwoord.
Lees meer >

05-01-2015 | 'Hogere levensverwachting grootste bedreiging pensioenstelsel'
De huidige lage dekkingsgraden wekken de indruk dat de pensioenfondsen straatarm zijn terwijl het tegendeel waar is. De lage rentestand vormt een grote rem op de ontwikkeling van de dekkingsgraden. Maar de echte aanval op het Nederlandse pensioenstelsel komt van de positieve ontwikkeling dat wij langer en gezonder leven.
Lees meer >