Home 

Baken in pensioenwereld

Pensioenuitvoering en vermogensbeheer, dat zijn de kernactiviteiten van MN. Wij genieten het vertrouwen van een groot aantal bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen. Voor bijna 2 miljoen Nederlanders verzorgen onze circa 1.150 gedreven medewerkers een begrijpelijk en betaalbaar pensioen.

Lees meer >

24-04-2014 | MN publiceert jaarverslag 2013
MN heeft haar jaarverslagen over 2013 gepubliceerd. Ook dit jaar doen we dat weer digitaal, niet alleen vanuit kostenoverwegingen, maar ook om aan te sluiten bij veranderende behoeften op het gebied van communicatie.
Lees meer >

05-11-2013 | MN Leerstoel Pension Economics (UvA): Verplichtstelling in internationaal perspectief
Hoogleraar Beetsma en zijn promovendus Damiaan Chen publiceerden recent het eersteonderzoekspaper van de MN leerstoel in Pension Economics. Het paper vergelijkt de reikwijdte en karakteristieken van verplichtgestelde pensioensystemen in een achttal landen, waaronder Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.
Lees meer >