ESG-integratie

MN en haar opdrachtgevers streven ernaar te investeren in financieel gezonde bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij beleggen op basis van de zogenaamde ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social and Governance. ESG integratie wil zeggen dat MN de criteria voor milieu-, sociaal- en governancebeleid toepast bij haar investeringsbeslissingen. Dit komt overeen met het eerste principe van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Dat principe luidt: 'Wij zullen milieu, sociale en governance aspecten betrekken bij ons beleggingsbeleid en onze investeringsbeslissingen.'

Het consistente gebruik van ESG-criteria heeft een aantal voordelen ten opzichte van het enkel uitsluiten van bedrijven in de portefeuille. Als een bedrijf aantoonbaar slecht presteert op bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en milieugebied, dan kan MN haar opdrachtgevers adviseren hier niet meer in te beleggen.

CO2-footprint

MN adviseert haar klanten, waaronder de pensioenfondsen PME en PMT bij hun beleid inzake de CO2-problematiek. Ook assisteert MN bij het berekenen van de CO2-footprint. De fondsen maken hun resultaten zelf bekend op hun website, maar ook MN heeft zich als ondertekenaar van de Montreal Pledge gecommitteerd om jaarlijks de CO2-footprint van haar beleggingen bekend te maken.

MN is in 2016 gestart met het meten van de carbon footprint van de beleggingen in beursgenoteerde aandelen. Dit betreft de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten door de ondernemingen waarin MN namens haar klanten belegt via MN-huisfondsen. De footprint is een van de onderdelen van het klimaatbeleid van MN en is een belangrijk onderwerp in de gesprekken die MN voert met ondernemingen en externe managers.

Meting CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille van MN is in 2018 0,44 miljoen ton CO2. Het belegd vermogen in deze periode was 2,0 miljard euro. Anders gezegd: elke 100 euro die MN investeert in haar aandelenportefeuille, ging in 2018 gepaard met een uitstoot van 22,0 kilo CO2. In 2017 was dit nog 23,4 kilo CO2 per 100 euro.

Klimaatactieplannen

MN wil ervoor zorgen dat opdrachtgevers een bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden. Het doel is om verandering teweeg te brengen in de economie en de uitstoot van het totaal belegde vermogen bij MN te reduceren tot netto nul in 2050. Dit sluit aan bij de afspraken die zijn gemaakt in het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatcommitment. Je kunt onze klimaatactieplannen lezen door op de link hieronder te klikken.

Klimaatactieplannen2022