Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

We zijn ervan overtuigd dat onze investeringen impact hebben op de wereld, en de wereld impact heeft op onze investeringen. Voor een goed pensioen is het daarom belangrijk de invloeden op onze beleggingen goed te begrijpen en verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van onze beleggingen. 

Verantwoord Beleggenbeleid MN

De opdrachtgevers en klanten van MN bepalen samen met MN het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.


Vier instrumenten

In de beleggingen houdt MN rekening met de thema’s Environment, Social en Governance (ESG). Dit doen we via de instrumenten Uitsluiting, Actief aandeelhouderschap, ESG-integratie, en Impact-investeren.

Topspeler in Verantwoord Beleggen 

Juist omdat MN pensioengeld beheert wil MN rekening houden met de financiële en maatschappelijke effecten voor pensioendeelnemers op lange termijn.

Dagelijks adviseren we onze opdrachtgevers over beleid, ondersteunen we bij de formulering, implementatie en uitvoering van een verantwoorde beleggingsstrategie en gaan we de dialoog aan met bedrijven waarin MN namens haar opdrachtgevers investeert.

Samenwerking

MN is aangesloten bij verschillende initiatieven over verantwoord beleggen. Hieronder zie je welke dat zijn.

PRI

MN is sinds 2009 ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de VN.

Meer

Klimaatakkoord


MN heeft op 10 juli 2019 het Commitment van
de financiële sector ondertekend.

Meer
Eumedion

Eumedion

MN is deelnemer van Eumedion om de ESG-prestaties van beursvennootschappen te verbeteren.

Meer
IMVB

IMVB

Namens  opdrachtgevers werkt MN aan voorkoming van mis-standen zoals schade aan mens en milieu.

Meer