Actief aandeelhouderschap


MN maakt namens haar opdrachtgevers gebruik van de mogelijkheden om als belegger zeggenschap en invloed uit te oefenen. Zo zorgt MN ervoor dat op het merendeel van de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen gestemd wordt. Ook gaat MN de dialoog aan met bedrijven waarin opdrachtgevers significante posities hebben, en waar materiële ESG-risico’s kunnen ontstaan. Indien opdrachtgevers financiële schade ondervinden als gevolg van vermeend frauduleus handelen van een onderneming waarin belegd is, kan over worden gegaan tot een juridische procedure.

Stemmen
MN vindt het stemrecht een zeer belangrijk recht en voert voor haar opdrachtgevers een op maat gemaakt stembeleid uit. Vanwege het groot aantal stemmen, wordt het stembeleid in opdracht van MN uitgevoerd door ISS (Institutional Shareholder Services). Deze serviceprovider adviseert ook over hoe er in overeenstemming met het beleid van de opdrachtgevers per agendapunt gestemd zou moeten worden. Elk jaar beoordeelt MN of ISS het stembeleid juist uitvoert en of het beleid nog voldoet.

In Nederland laat MN ook haar stem horen op aandeelhoudersvergaderingen. In sommige gevallen doet MN dit zelf en in andere gevallen laten wij ons vertegenwoordigen door andere institutionele beleggers. Zo werken we onder andere nauw samen met leden van Eumedion, een Nederlands samenwerkingsverband van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance.

Rapportage stemgedrag

Dialoogprogramma
Bij een dialoogprogramma gaat MN namens opdrachtgevers in gesprek met bedrijven waar ESG factoren kunnen worden verbeterd. MN selecteert de ondernemingen die betrokken zijn bij controverses of in overtreding zijn van internationale standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen. Vervolgens gaan wij de dialoog aan met als doel verbeteringen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid te realiseren. Tijdens het dialoogprogramma worden vorderingen gemeten en beoordeeld. De mate waarin een bedrijf wil meewerken en de openheid van zaken die zij geeft, zijn belangrijke graadmeters. Ieder kwartaal wordt er gerapporteerd met welke bedrijven MN de dialoog is aangegaan en wat de vorderingen zijn.

Lees meer over het dialoogprogramma

Juridische procedures
Een derde onderdeel van actief aandeelhouderschap is het programma van zogenoemde class actions. Deze collectieve rechtszaken zijn gericht op ondernemingen die wettelijke overtredingen hebben begaan en daarmee financiële schade veroorzaakt hebben voor onze opdrachtgevers. Door middel van deze class actions helpen wij aandeelhouders, waaronder onze opdrachtgevers, om geleden schade vergoed te krijgen. Daarnaast kunnen class actions gebruikt worden om corporate governance verbeteringen af te dwingen en dienen ze als generale preventie.


Platform Living Wage Financials

Op donderdag 27 september 2018 is het platform leefbaar loon in de textielindustrie gelanceerd: het Platform Living Wage Financials (PLWF). Dit platform gaat zijn invloed gebruiken om beursgenoteerde bedrijven in de textielsector het belang van het uitbetalen van een leefbaar loon in te laten zien en slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie aan te pakken. Het platform is opgericht via een unieke samenwerking tussen verschillende vermogensbeheerders, waaronder MN. Naast MN nemen ook de vermogensbeheerders ASN Bank, Triodos, a.s.r., Achmea IM, NN IP, Robeco en Kempen deel aan PLWF. Deze groep wordt langzaam maar zeker uitgebreid.