Actief aandeelhouderschap


MN is een actief aandeelhouder. Namens klanten kijken we hoe de ondernemingen waarin zij beleggen omgaan met ESG-criteria. Als MN vindt dat het beter kan, spreekt het bedrijven daarop aan. Dat doet MN om de risico’s van ondernemingen beter te kunnen inschatten en waar mogelijk te verkleinen.

Actief aandeelhouderschap betekent ook dat MN namens klanten stemt op aandeelhoudersvergaderingen in binnen- en buitenland. Ook betekent het actief aandeelhouderschap dat MN met overheden en toezichthouders in gesprek wil zijn over beleid en regelgeving.

Instrumenten

Namens haar opdrachtgevers zet MN twee instrumenten in als actief aandeelhouder.


Stemmen

MN stemt op aandeelhoudersvergaderingen.

Dialoogprogramma

MN praat met ondernemingen over verbetering ESG-factoren.

Ons werk

We voeren de dialoog met ondernemingen waarin onze klanten belegd zijn vaak in samenwerking met andere investeerders.
Zo kunnen we nog meer invloed uitoefenen. Hieronder ziet u daar wat voorbeelden van.

Eumedion

Binnen het verband van Eumedion, het platform voor Nederlandse institutionele investeerders, houden we toezicht op Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. We zijn in gesprek met Nederlandse bedrijven over hun langetermijnstrategie en hoe ze met het milieu, hun werknemers en de samenleving omgaan.

  

PLWF 

MN is een van de oprichters van Platform Living Wage Financials.

 Het Platform gebruikt zijn invloed als investeerdersgroep om beursgenoteerde bedrijven in de textiel-,  food retail- en voedsel- en landbouwsector op te roepen een leefbaar loon te betalen en slechte arbeidsomstandigheden aan te pakken.  

Kobaltwinning in Congo

Vanaf 2018 maakt MN deel uit van een door OESO opgericht stakeholderoverleg en is MN lid van de Adviescommissie voor de Kobaltwerkgroep van de PRI en strijdt zo tegen kinderarbeid,.