Bestuursadvisering

MN ondersteunt haar opdrachtgevers op strategisch, beleidsmatig, juridisch, actuarieel en communicatief vlak. Onze professionals geven advies, analyseren data, onderzoeken en identificeren de relevante ontwikkelingen in Nederlandse en Europese wetgeving en maatschappelijke omstandigheden. We vertalen deze bevindingen naar praktische beleidsadviezen en stellen bestuurders in staat om hun werk optimaal te doen. Zij zijn volledig in control en kunnen hun beleid uitleggen aan de achterban. Zo houden we niet alleen het belang van de opdrachtgever voor ogen, maar ook dat van de deelnemers en hun werkgevers. 

Bij alles wat we doen staat een goede afstemming tussen de opdrachtgevers en onze interne organisatie centraal. We nemen het voortouw bij het vormgeven en verduurzamen van klantrelaties, inclusief contractmanagement. We vertalen de wensen van de strategische partners naar contractafspraken. We houden de uitvoerbaarheid van deze afspraken nauwlettend in de gaten en bewaken de kwaliteit van projecten en producten. We kijken uiteraard naar de toekomst. Met data-analyse en data-science worden scenario’s geschetst waarmee we in de gaten houden in hoeverre bestaande en nieuwe MN-diensten in overeenstemming zijn met de ontwikkelingen om ons heen. Dat leidt tot de ontwikkeling van nieuwe diensten. 

MN heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam de leerstoel Pension Economics opgezet. In deze leerstoel wordt onderzoek gedaan naar ontwikkelingen die verband houden met het pensioensysteem. 

Zeker nu pensioenen en ons pensioenstelsel zo in de belangstelling staan, is goed onderzoek nodig om te komen tot gefundeerde beleidsbeslissingen op dit gebied. 

Hoogleraar macro-economie Roel Beetsma bekleedt de leerstoel, die door MN wordt gesponsord. 

De samenwerking leidt tot wetenschappelijke publicaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan een zuivere discussie over het Nederlandse pensioenstelsel.