Naar publicatie overzicht

ABN Amro, Amundi en ING sluiten aan bij het Platform Living Wage Financials

12-02-2019
Auteur MN

De Nederlandse banken ABN Amro en ING en de Franse vermogensbeheerder Amundi hebben zich per 31 januari aangesloten bij het Platform Living Wage Financials (PLWF), een initiatief dat zich inzet om de lonen in lagelonenlanden omhoog te brengen.

Met de komst van de twee grote Nederlandse banken ABN Amro en ING en Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi neemt het beheerd vermogen van het platform fors toe van 700 miljard euro naar 2300 miljard euro. Daarmee neemt ook de invloed van PLWF toe. Bovendien kan het platform zo haar aandachtgebied uitbreiden naar meer sectoren, bedrijven en leveranciers, om zo in gezamenlijkheid te werken aan een leefbaar loon voor nóg meer werknemers.

Internationaal karakter
Het PLWF werd op 27 september 2018 officieel gelanceerd in Den Haag door ASN, Triodos, ASR, MN, Achmea Investment Management, NN Investment Partners, Robeco en Kempen. Ondanks haar relatief korte bestaan zijn er al resultaten geboekt: PLWF heeft het onderwerp succesvol onder de aandacht gebracht en het platform kreeg erkenning voor het onderzoek dat zij verricht naar de sociale dimensie in duurzame investeringen. Met de toevoeging van Amundi breidt de reikwijdte van de investeerderscoalitie uit naar het buitenland en krijgt het een internationaal karakter.

Meerdere sectoren
In 2019 zal PLWF zich niet langer alleen op de kledingsector richten, maar ook de voedsel- en agrarische sector en de voedingsdetailhandel toevoegen aan de scope van haar engagement.  De methodologie wordt op dit moment aangepast aan de specifieke aspecten van de twee nieuw toegevoegde sectoren. In maart doet PLWF een consultatie met belanghebbenden om die methodologie aan te passen.

De focus ligt niet alleen op nieuwe sectoren. PLWF blijft zich nu en in de toekomst inspannen voor uitbetaling van een leefbaar loon. Een kleine greep uit de activiteiten: het gesprek aangaan over onder meer inkooppraktijken, ervoor zorgen dat toeleveranciers de juiste kennis en kunde in huis hebben, aangaan van een sociale dialoog en volgen welke ontwikkelingen er zijn in de daadwerkelijke uitbetaling van loon. Ook wil het PLWF meer transparantie bevorderen. Het PLWF beoordeelt bedrijven jaarlijks vanaf 2018.

In de tweede helft van 2018 is PLWF in dialoog geweest met eenentwintig bedrijven. De investeerderscoalitie heeft de voortgang van deze bedrijven beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmethodologie voor leefbaar loon, afgestemd op de United Nations Guiding Principles. Veertien beoordelingen zijn extern getoetst door accountantsbureau Mazars. Tien nieuwe textielbedrijven werden toegevoegd voor engagement in het vierde kwartaal van 2018.

Samenwerking is essentieel
PLWF zal ook in de toekomst stakeholders raadplegen. Met name de Fair Labor Association (FLA), Fair Wear Foundation (FWF), ACT, Workforce Disclosure Initiative (WDI), Investor Alliance on Human Rights (IAHR), Solidaridad, instellingen voor duurzaamheidscertificering en vakbonden. PLWF is ervan overtuigd dat wanneer alle belanghebbenden samenwerken –  investeerders, bedrijven, multi-stakeholder initiatieven (strategische allianties), NGO’s en de overheid – effectief leefbaar loon kan worden bevorderd. Ondersteunende partijen van PLWF zijn PMT, PME, Bpf MITT en NN Group.