Naar publicatie overzicht

Pensioenuitvoerder MN publiceert haar jaarverslag over 2018

08-05-2019
Auteur MN

Vandaag publiceert MN het jaarverslag over 2018. Hierin leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en nemen we jullie mee in de ontwikkeling van MN.

Je kunt in dit verslag lezen hoe we ervoor zorgen dat onze opdrachtgevers en twee miljoen aangesloten deelnemers erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten zorgvuldig worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd. Tevreden deelnemers en werkgevers zijn het gezamenlijke doel van het hele stakeholderveld rond MN. We hebben hart voor harde werkers.

We laten ook zien hoe wij ons voorbereiden op de toekomst, met de zekerheid dat we moeten innoveren en samenwerken om als uitvoerder flexibel te zijn. MN werkt daarbij vanuit de visie dat collectiviteit, schaalvoordelen maar ook de herkenbare keuzes in beleggingsbeleid dé ingrediënten zijn voor goede inkomensvoorzieningen. 

Dit doen we met een stabiele financiële basis, waarbij we ons richten op verlaging van uitvoeringskosten voor deelnemers en een beperkt positief resultaat op onze bedrijfsvoering. We kijken dan ook met vertrouwen naar de toekomst.