Fiduciair Management

Advisering

Fiduciair Advies helpt u bij uw bestuurlijke besluitvorming. Het begint met het vastleggen van de doelstellingen waaraan de besluiten vooraf getoetst en achteraf geëvalueerd kunnen worden. Het gaat hier om de rendementsdoelstelling, uw beleggingsbeginselen (Investment Beliefs) en uw uitvoerings- en risicomanagementbeginselen. Deze leggen we samen met u vast in het Strategisch Beleggingskader. Dit is een hulpmiddel om besluitvorming en uitvoering tussen belanghebbenden (bestuur, beleggingscommissie, fiduciair manager, externe betrokken partijen) op een heldere en consistente wijze te ondersteunen. Uw bestuur is hiermee ‘in control’ . Meer informatie over het Strategisch kader vindt u hier.

Verantwoording & Rapportage

Voor de intern en extern beheerde mandaten hanteren wij een volledige ‘look through’. Op uw verzoek stellen wij uw toezichthouderrapportages op en bereiden uw jaarwerk voor. Alle posities in de vermogenstitels van uw beleggingsportefeuille worden onafhankelijk vastgelegd in de administratie. De posities van externe managers maandelijks gereconcilieerd door een formele sign-off door MN in samenwerking met de externe managers. De controlemaatregelen kunnen worden omschreven als ‘best in class’. Op basis van deze administratie voert MN de limietmonitoring uit. Ook de performancemeting wordt intern door MN uitgevoerd.