Fiduciair Management

Advisering
Fiduciair Advies helpt u bij uw bestuurlijke besluitvorming. De doelstellingen waaraan besluiten vooraf getoetst en achteraf geëvalueerd kunnen worden, worden vastgelegd. Dit betreft niet alleen een rendementsdoelstelling, maar bevat ook uw beleggingsbeginselen (Investment Beliefs) en uw uitvoerings-  en risicomanagementbeginselen. Deze doelstellingen  leggen we samen met u vast in een zogenaamd Strategisch Beleggingskader. Dit is een hulpmiddel om besluitvorming en uitvoering tussen belanghebbenden (bestuur, beleggingscommissie, fiduciair manager, externe betrokken partijen) op een heldere en consistente wijze te ondersteunen.  Uw bestuur is hiermee ‘in control’ . Meer informatie over deze unieke aanpak vindt u hier.

Executie & Monitoring
Fiduciair Beheer is primair verantwoordelijk voor de selectie, het beheer en monitoring, inclusief eventuele vervanging van de externe en interne vermogensbeheerders in de fondsen voor gemene rekening en de discretionaire mandaten van onze opdrachtgevers. Daarnaast beheert dit team het balans-, rente- en valutarisico voor onze opdrachtgevers. Ook de toezichtverplichtingen vallen onder de verantwoordelijkheid van dit team. Daarnaast zijn wij in staat om berekeningen met betrekking tot het Vereist Eigen Vermogen uit te voeren. Hierdoor is het inschakelen van een extern uitvoerend  actuaris overbodig en bespaart u kosten.

Verantwoording & Rapportage
Voor de intern en extern beheerde mandaten hanteert MN een volledige ‘look through’. Wij stellen op uw verzoek uw toezichthouder rapportages op en bereiden uw jaarwerk voor. Alle posities in vermogenstitels van uw beleggingsportefeuille worden onafhankelijk vastgelegd in de administratie. De posities van externe managers maandelijks gereconcilieerd door een formele sign-off, die wordt uitgevoerd door MN in samenwerking met de externe managers. Deze controlemaatregelen kunnen worden omschreven als ‘best in class’. Op basis van deze administratie voert MN de limietmonitoring uit. Ook de performancemeting wordt intern door MN uitgevoerd.