Impact investing

Met impact investing streven onze opdrachtgevers doelbewust naar financieel rendement en positieve effecten op mens, milieu en maatschappij. Een goed pensioen gaat over meer dan een adequate financiële vergoeding, maar raakt ook aan de maatschappij van de toekomst. Opdrachtgevers denken dan ook na hoe een pensioenfonds kan bijdragen aan een goed pensioen door met hun beleggingen bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daarbij gaat het om positieve impact, in plaats van het voorkomen van negatieve effecten van beleggingen.

Impact Summit Europe

Als partner van de Impact Summit Europe levert MN jaarlijks een inhoudelijke bijdrage aan de discussie over investeren met impact.