Klachtenformulier

Als klacht wordt beschouwd iedere uiting van ontevredenheid aan een beleggingsonderneming door een natuurlijk persoon of rechtspersoon met betrekking tot de verlening van een beleggingsdienst. Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen één week een bevestiging dat uw klacht is ontvangen. MN streeft ernaar de klacht binnen 4 weken na de melding af te handelen. Alleen schriftelijke klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure. Klachten worden sinds 3 januari 2018 door de Autoriteit Financiële Markten periodiek opgevraagd bij assessments bij beleggingsondernemingen.