Maatschappelijk Verantwoord Beleggen


De opdrachtgevers en cliënten van Vermogensbeheer bepalen samen met MN het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. MN adviseert en ondersteunt hen bij hun besluitvormingsprocessen en zorgt voor de uitvoering van het beleid. MN hanteert vier pijlers om dit beleid tot uitvoering te brengen, namelijk: actief aandeelhouderschap, ESG-integratie, uitsluiting en impact investing.

'Het is niet ons geld, maar het geld van deelnemers. Zo voel ik dat ook.'

Nadat ze haar opleiding Sociologie afrondde, startte Louise Kranenburg een traineeship bij MN. Inmiddels maakt ze ongeveer 2,5 jaar deel uit van het team verantwoord beleggen en richt ze zich op de sociale aspecten van duurzaam beleggen, met name arbeidsomstandigheden en mensenrechten. 'Verantwoord beleggen is soms een principiële kwestie; maar we zijn geen moraalridders. Er zitten simpelweg ook risico’s aan niet-duurzaam beleggen. De samenleving erkent die risico’s ook steeds meer. Gelukkig maar, want het geld waarmee we beleggen is niet ons geld, maar van deelnemers. Zo voel ik dat ook.’

Louise Kranenburg, Adviseur Verantwoord Beleggen

MN is sinds 2009 ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de VN en is daarmee lid van een wereldwijde organisatie van bijna 1.870 institutionele beleggers. MN werkt nauw samen met belangenbehartiger Eumedion en haar leden om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen tijdens de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA’s) van Nederlands beursgenoteerde bedrijven.

Een van de grote maatschappelijke uitdagingen is klimaatverandering. MN en haar opdrachtgevers hebben ervoor gekozen om een voortrekkersrol te nemen in het omgaan hiermee. Een ordentelijke en sociaal inclusieve transitie naar een economie die in overeenstemming is met de klimaatdoelstellingen van Parijs is volgens ons de beste manier om verliezen te minimaliseren en rendement te maximaliseren. Elk ander scenario is financieel onaantrekkelijk en niet in het belang van deelnemers van pensioenfondsen. MN en haar opdrachtgevers dragen daarom actief bij aan het inzichtelijk maken en mitigeren van deze risico’s. Naast risico’s zijn er ook investeringskansen zoals het bouwen van weerbare en groene infrastructuur.

MN gelooft dat financieel en maatschappelijk rendement van beleggingen samengaan. Om de negatieve effecten op mens, milieu en maatschappij van ondernemingen te beperken, heeft MN een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd. Dit beleid is afgeleid van de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI). MN is sinds 2009 ondertekenaar van de PRI en is daarmee lid van een wereldwijde organisatie van meer dan 1200 institutionele beleggers, banken en vermogensbeheerders die samen optrekken om verantwoord beleggen verder te ontwikkelen.

De PRI-principes hebben betrekking op:

  • het integreren van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) in beleggingsbeslissingen
  • het nemen van verantwoordelijkheid als aandeelhouder
  • het rapporteren over het verantwoord beleggingsbeleid

MN en haar opdrachtgevers hanteren tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen.