De Principles for Responsible Investment (PR) van de VN

MN is sinds 2009 ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de VN en is daarmee lid van een wereldwijde organisatie van bijna 1.870 institutionele beleggers. MN werkt nauw samen met belangenbehartiger Eumedion en haar leden om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen tijdens de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA’s) van Nederlands beursgenoteerde bedrijven.

Een van de grote maatschappelijke uitdagingen is klimaatverandering. MN en haar opdrachtgevers hebben ervoor gekozen om een voortrekkersrol te nemen in het omgaan hiermee. Een ordentelijke en sociaal inclusieve transitie naar een economie die in overeenstemming is met de klimaatdoelstellingen van Parijs is volgens ons de beste manier om verliezen te minimaliseren en rendement te maximaliseren. Elk ander scenario is financieel onaantrekkelijk en niet in het belang van deelnemers van pensioenfondsen. MN en haar opdrachtgevers dragen daarom actief bij aan het inzichtelijk maken en mitigeren van deze risico’s. Naast risico’s zijn er ook investeringskansen zoals het bouwen van weerbare en groene infrastructuur.

MN gelooft dat financieel en maatschappelijk rendement van beleggingen samengaan. Om de negatieve effecten op mens, milieu en maatschappij van ondernemingen te beperken, heeft MN een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd. Dit beleid is afgeleid van de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI). MN is sinds 2009 ondertekenaar van de PRI en is daarmee lid van een wereldwijde organisatie van meer dan 1200 institutionele beleggers, banken en vermogensbeheerders die samen optrekken om verantwoord beleggen verder te ontwikkelen.

De PRI-principes hebben betrekking op:

  • - Integratie van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) in beleggingsbeslissingen
  • - Het nemen van verantwoordelijkheid als aandeelhouder
  • - Rapportage over het verantwoord beleggingsbeleid.