Het team

Het team Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) werkt voor een goed pensioen in een duurzame wereld. Het team bestaat uit experts op verschillende gebieden zoals klimaat, mensenrechten en goed bestuur. Zij adviseren opdrachtgevers over het beleggingsbeleid en voeren dat ook uit. 

Dat betekent dat zij met ondernemingen uit de beleggingsportefeuille in gesprek gaan over strategische, financiële, maatschappelijke en bestuurlijke onderwerpen (ESG). Naast die dialoog spreken en stemmen ze op aandeelhoudersvergaderingen om positieve verandering bij ondernemingen te stimuleren. In beleggingsstrategieën en investeringsbeslissingen, wegen ze de ESG-factoren mee.

De activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen bestaan uit vier instrumenten:

  • ESG-integratie
  • Uitsluiting
  • Betrokkenheid
  • Positieve invloed

In de beleidsuitvoering trekt MVB MN zoveel mogelijk samen op met onze opdrachtgevers, vormen we strategische allianties met partners uit de financiële sector en werken we samen met NGO's, overheden, experts en academici. Waar mogelijk delen we onze kennis en expertise met andere partijen en leren wij van hen.

Wilt u meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij MN?