Terug naar home

Over MN

MN werkt aan de financiële toekomstvoorziening van bijna 2 miljoen mensen. Dat doen we door de uitvoering van pensioen- en sociale regelingen en verzekeringen voor onze opdrachtgevers. Naast het uitvoeren van deze taken adviseren wij onze opdrachtgevers. Hierbij streven wij zowel naar financieel als maatschappelijk rendement en langetermijnwaardecreatie voor onze stakeholders. Efficiënt, met aandacht voor mens en omgeving, beheren wij ruim 130 miljard euro.

Karlijn van Lierop over verantwoord beleggen

Hoe werkt MN

Een duurzame uitvoering van de regelingen geven wij vorm door transparante, eerlijke, klant georiënteerde en duurzame producten voor de deelnemers te ontwikkelen en uit te voeren. Verantwoord beleggen is zó beleggen dat het vermogen én goed rendeert én bijdraagt aan mens en milieu. Onze visie op een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering is dat we de eisen die wij aan anderen stellen ook aan ons zelf opleggen: een transparante governance, een goed personeelsbeleid, een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk en een duurzaam inkoopbeleid. Zo vervult MN op verantwoorde wijze een spilfunctie in de waardeketen; van het maken van pensioenafspraken tot het doen van uitkeringen.

Organisatie

Werknemers
Werkgevers
Lees meer

Collectief (pensioen)contract

Pensioenfondsen
Lees meer

Uitvoerings-overeenkomst

Vermogensbeheer
Pensioen- en verzekerings­administratie
Beleidsadvisering
Lees meer

(pensioen)uitkering

Deelnemers
Lees meer

Kerncijfers

Beheerd vermogen

130mld

Het totaal aan vermogen dat wij voor onze opdrachtgevers beheren.

Werknemers

990

Werknemers in dienst bij MN.

Deelnemers

2mln

Het aantal deelnemers aan de pensioenregelingen.

MN Leerstoel Pension Economics UvA

Wetenschap, onderwijs en pensioensector bundelen krachten

Roel Beetsma Hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam

Onder de vlag van de leerstoel Pension Economics probeert MN samen met de Universiteit van Amsterdam zaken als vergrijzing en de inrichting van het pensioensysteem beter te begrijpen en de gevolgen in kaart te brengen. Zeker nu pensioenen en ons pensioenstelsel zo in de belangstelling staan, is goed onderzoek nodig om te komen tot gefundeerde beleidsbeslissingen op dit gebied. Hoogleraar macro-economie Roel Beetsma bekleedt de leerstoel, die door MN wordt gesponsord.

Lees meer