Terug naar Over MN

Ons Fundament

We hebben in 2017 onze missie en visie vertaald naar Ons Fundament. Daarin zijn onder andere het bestaansrecht, de ambitie en de werkwijze verwoord. De oude missie en visie vonden we te abstract. We werken voor de mensen in de metaal- en maritieme industrie. Zij moeten kunnen begrijpen wat ons drijft. In Ons Fundament hebben daarom we in klare taal vastgelegd hoe we bij MN werken, wie we zijn en wat we bieden.

Ons Fundament bestaat uit vier strategische pijlers: verbinden met de deelnemers en onze sector, onze positie versterken in de maakindustrie, meer met minder door slimmer onze processen te organiseren en maatschappelijk verantwoord. Hoe we deze strategische doelstellingen willen behalen en op welke manier, vertellen we in Ons Verhaal:

Vooruit door te vernieuwen
MN investeert flink in vernieuwing. Digitalisering brengt de kosten omlaag en de kwaliteit van ons werk omhoog. Pensioenen worden flexibeler, de dienstverlening steeds beter en het hele bedrijf toegankelijker (voor werkgevers en werknemers).

Een slimmere manier van werken
We combineren het denken in processen met het doen in oplossingen. We koesteren een open cultuur waarin we elkaar uitdagen, aanspreken en feedback geven. Omdat we iets al 20 jaar zo doen, is geen reden om het morgen nog zo te doen. We vragen iedereen om te laten zien hoe het elke dag slimmer en beter kan. Door eigenaarschap te pakken en samen creatieve oplossingen te bedenken. En dat alles in het belang van de deelnemers.

Verbinden om te versnellen
We omarmen vernieuwing en werken samen met collega’s, opdrachtgevers en specialisten uit de sector.  We komen sneller tot resultaat. Samenwerken en kennis delen voorkomt ook dat we dingen dubbel doen: binnen MN maar ook sectorbreed. Ervaringen uitwisselen met andere uitvoeringsorganisaties helpt de hele sector écht te vernieuwen, en daarin hebben we een leidende rol. Door regelmatig te overleggen met werkgevers, komen we tot een betere pensioenuitvoering. We luisteren naar deelnemers, zodat we nog beter begrijpen wat hen echt bezighoudt.

Voor de hele maatschappij
We zijn in omvang de derde pensioenuitvoeringsorganisatie van Nederland. Daarmee hebben we een voorbeeldfunctie. We hebben een sterk maatschappelijk profiel, gekenmerkt door drie duidelijke thema’s: transparantie, stimuleren van innovatie en opinieleiderschap.

Het Huis voor de Maakindustrie
Maakindustrie en maritieme sector. Hét fundament voor het inkomen van meer dan twee miljoen Nederlanders, nu en straks.