Terug naar Over MN

(Aandeelhouders)structuur MN

Sociale partners en pensioenfondsen PMT en PME zijn vertegenwoordigd in het bestuur van een Stichting Administratiekantoor MN (StAK MN) die voor 95% aandeelhouder van MN is. Het bestuur van StAK MN kent bestuurders met twee typen aanduidingen, namelijk ‘S’-bestuurders aangewezen door de sociale partners en ‘P’-bestuurders aangewezen door de pensioenfondsen. Bpf Koopvaardij is 5% aandeelhouder. MN’s aandeelhoudersstructuur is schematisch als volgt:

Executive Committee

MN kent een Executive Committee die verantwoordelijk is voor de besturing van MN en haar dochterondernemingen. De Executive Committee bestaat uit Norbert Hoogers, Liesbeth Sinke, Henri den Boer en Gerald Cartigny.

Norbert Hoogers (voorzitter)
Gerald Cartigny (Vermogensbeheer)
Henri den Boer (Pensioenen & Verzekeringen)
Liesbeth Sinke (Financiën, Risk, Compliance en Informatievoorziening)

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van MN bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Binnen de RvC bestaan drie kerncommissies; de Auditcommissie, de Remuneratie- & Benoemingscommissie en de Changecommissie. Deze commissies bereiden voor de RvC besluitvorming voor op het gebied van financiële, auditen riskonderwerpen (Auditcommissie), besluitvorming rondom grote veranderprogramma’s (Changecommissie) en op het gebied van remuneratie en (her)benoemingen (Remuneratie- & Benoemingscommissie).

Drs. Ella Vogelaar (1949), voorzitter RvC, lid Renumeratie- & Benoemingscommissie

Drs. Sandra Spek (1971), lid Auditcommissie

Drs. Hanny Kemna (1960), lid Changecommissie

Drs. Michaël Kortbeek (1951), lid Renumeratie- & Benoemingscommissie

 

Regelgeving

Lees meer over risicobeheersing, compliance, beloningsbeleid en statuten en reglementen.

 

Volmacht Verzekeringen

MN heeft een volmacht voor de volgende verzekeringen:

MN is gevolmachtigde agent van:

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

Achmea Schadeverzekeringen N.V.