Terug naar Organisatie

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid Raad van Bestuur is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mn Services N.V. op 3 april 2014.

Beloningsbeleid MN

Beloningsbeleid RvB

Beloningsbeleid Overslaan

2016 Variabele beloning

MN heeft er vanuit haar maatschappelijke positie voor gekozen om de variabele beloning te maximeren op 20%. Daarnaast is de doelgroep die aanspraak maakt op een variabele beloning beperkt. In 2016 werkten er bij MN 59 personen bij wie een variabele beloning deel kon uitmaken van hun totale beloning. De hoofddirectieleden en het senior management hebben geen variabele beloning.