Terug naar Organisatie

Compliance

Compliance is de onafhankelijke functie die gericht is op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving, interne gedragscodes, waarden en procedures die verband houden met de integriteit van MN. Organisaties moeten aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen, wet- en regelgeving die bovendien continu aangepast wordt en steeds complexer blijkt. Daarnaast worden toezichthouders steeds strenger en vragen om meer inzicht in de organisatie. Door middel van een beheerste en integere bedrijfsvoering streven we naar een prettig werkklimaat en een goede reputatie. De compliance officers van MN zorgen er voor dat men zich binnen de organisatie bewust is van de op het werkproces van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de reputatie- en integriteitsrisico’s. 

Marktpeilingen

Met verwijzing naar artikel 11 van de Verordening Marktmisbruik geeft MN geen opvolging aan verzoeken van uitgevende instellingen of secundaire aanbieders van financiële instrumenten bij het uitvoeren van marktpeilingen. MN zal de standpunten van haar klanten over agendapunten van strategisch belang of (koersgevoelige) effectentransacties kenbaar maken via de reguliere aandeelhoudersvergaderingen.

Market Soudings

With reference to Article 11 of the Market Abuse Regulation (MAR), please be advised that MN will not carry out requests of issuers of financial instruments or secondary suppliers of financial instruments as mentioned under article 11 a) and b) of the MAR regarding market soundings-activities. MN will express the views of her investors about points of strategic importance via the regular shareholdermeetings. This also applies for transactions in securities which are by her nature price sensitive. 

Compliance charter

Gedragscode en Interne regelingen