Terug naar Organisatie

Risicobeheersing

MN beschouwt een deugdelijk en robuust risicomanagement als een voorwaarde voor een goede interne beheersing. En als voorwaarde voor het behouden van het vertrouwen van opdrachtgevers, werkgevers en deelnemers in een goede pensioenuitvoering en een goed vermogensbeheer. Hierbij past een risicobereidheid dat uitgaat van:

-  het vermijden van risico’s die een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de dienstverlening aan de opdrachtgevers van MN;

-  het volledig voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

-  het naleven van regels om het falen van het systeem voor risicobeheersing en interne controle te voorkomen;

-  het nastreven van een deugdelijk en verantwoord financieel beleid.

COSO-framework

Risicobeheersing binnen MN is gebaseerd op de principes van deugdelijk bestuur zoals geformuleerd in de Nederlandse Corporate Governance Code en op het COSO-framework.

Het COSO-framework is algemeen internationaal geaccepteerd en functioneert als een belangrijke basis voor corporate governance & risicomanagement initiatieven. Toepassing van COSO zorgt ervoor dat risico’s binnen MN op eenduidig en efficiënt worden geïdentificeerd, gemeten, beheerst en gemonitord.