Terug naar Over MN

Pensioencontract

De afspraken van sociale partners over het pensioen worden uitgewerkt in pensioenregelingen en polisvoorwaarden waarbij wordt vastgelegd dat pensioenfondsen en sectorale verzekeraars verantwoordelijk zijn voor de realisatie. De feitelijke uitvoering besteden de pensioenfondsen en verzekeraars voor een groot deel uit aan MN.