Terug naar Over MN

Sociale Partners

MN is een bedrijf van en voor sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) en pensioenfondsen. De sociale partners sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) af met afspraken over pensioenen en inkomensverzekeringen. Pensioenfondsen en sectorale verzekeraars zijn verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. De feitelijke uitvoering besteden de pensioenfondsen en verzekeraars voor een groot deel aan MN uit. MN int premies, beheert het vermogen en zorgt voor het realiseren van de vitale financiële toekomst van de deelnemers. Daarbij faciliteert MN dat de opdrachtgevers in control zijn over de uitvoering door MN.