Terug naar Over MN

Uitvoeringsovereenkomst

De uitbesteding van de uitvoering van de pensioencontracten is geformaliseerd in contracten en Service Level Agreements (SLA’s) die MN afsluit met haar opdrachtgevers (pensioenfondsen en verzekeraars). Dit zijn bindende afspraken waarbinnen MN uitvoering geeft aan haar taken. Op basis van deze afspraken int MN premies, beheert het vermogen en zorgt voor het realiseren van de vitale financiële toekomst van de deelnemers. Daarbij faciliteert MN dat de opdrachtgevers in control zijn over de uitvoering door MN. Het is de taak van MN om in deze keten zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Door samen te werken met ketenpartners, streeft MN naar schaalvoordelen, kennisdeling en kostenbeheersing ten behoeve van het collectief van werknemers, werkgevers en deelnemers. Daarbij is MN onder meer afhankelijk van externe factoren, zoals de financiële markt waar MN het vermogen belegt. Bovendien staat MN in nauw contact met de overheid die via wet- en regelgeving bepalend is voor de pensioenuitvoering en controle op MN uitvoert via toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB).