Terug naar Pensioenen & verzekeringen

Beleidsadvies

Wij zetten onze kennis en ervaring ook in om pensioenfondsen en sociale partners gedegen en op maat te adviseren over de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen. Wij geven beleggingsadvies, voeren onderzoeken uit en identificeren de relevante ontwikkelingen in nationale- en Europese wetgeving en maatschappelijke omstandigheden. We ondersteunen bovendien onze opdrachtgevers op actuarieel, juridisch, technologisch en organisatorisch vlak.

 

Bijdrage MN pensioenontwikkelingen

Vanuit de kerntaken pensioenadministratie, beleidsadvisering en vermogensbeheer is MN in staat om een grote bijdrage aan de pensioendialoog te leveren. Dit wordt versterkt door de participatie van MN in de Pensioenfederatie, het Actuarieel Genootschap, het faciliteren van de Leerstoel Pension Economics aan de Universiteit van Amsterdam en door gesprekken met nationale en internationale stakeholders. MN is actief bezig met de behartiging van haar belangen en die van haar opdrachtgevers. Dit gebeurt onder meer door advisering, monitoring van maatschappelijke trends, stakeholdermanagement en door deelname aan relevante netwerken. Zo vormde in 2014 het wetsvoorstel Herziening Financieel Toetsingskader een prominent dossier en in 2015 de Wet pensioencommunicatie.