Terug naar Pensioenen & verzekeringen

Pensioenadministratie

We verzorgen voor een belangrijk deel van onze opdrachtgevers de volledige pensioenadministratie. Dat wil zeggen dat we premies innen, de rechten van bijna 2 miljoen deelnemers bijhouden en pensioenen uitkeren. Daarnaast administreren we inkomensverzekeringen voor verschillende verzekeraars. Hierbij verzorgen we het hele proces: van offertes, via acceptatie van deelnemers en polisbeheer, tot het berekenen en uitkeren van schades.

Kostenbeheersing: CEM 

MN streeft naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs. Eén van de manieren om zicht te krijgen op hoe MN presteert op het gebied van kostenbeheersing is de CEM benchmark waar onze opdrachtgevers aan deelnemen. Deze jaarlijkse benchmark geeft inzicht in het kosten- en serviceniveau van onze opdrachtgevers. In de CEM benchmark worden onze opdrachtgevers vergeleken met andere vergelijkbare pensioenfondsen. Naast inzicht in het huidige kosten- en serviceniveau wordt ook inzichtelijk waar nog verbetering is te behalen. Zo wordt tijdens overleggen met onze opdrachtgevers over dienstverlening besproken welke verbeteringen kunnen worden gemaakt om de dienstverlening verder te verbeteren en kosten te beheersen.

Kwaliteit dienstverlening

MN steekt veel energie in de verbetering van de datakwaliteit en datamanagement. Datamanagement draagt zorg voor het proactief en systematisch opsporen, oplossen en monitoren van (mogelijke) datafouten om zo op een steeds hoger niveau invulling te geven aan kwaliteitsverbetering. Ook met gegevensgerichte- en plausibiliteitscontroles wordt structureel getoetst of de kwaliteit van de administratie juist is. Wanneer fouten worden geconstateerd, worden deze hersteld om tot een uitvoering te komen waarin fouten zo veel mogelijk worden voorkomen.