Terug naar
Nieuws 13 september 2018

Ruim 1% hogere dekkingsgraad door minder snelle stijging levensverwachting

De nieuwe prognosetafel van het Actuarieel Genootschap leidt tot een stijging van de dekkingsgraad met 1 tot 1,5%-punt, zo schrijft PensioenPro vandaag. Hierdoor voldoen meer fondsen eind 2018 aan hun minimaal vereiste vermogen, waardoor ze voorlopig niet hoeven te korten.

Uit de nieuwe prognosetafel van het AG blijkt dat Nederlanders nog steeds ouder worden, maar dat toename van de levensverwachting is afgevlakt in vergelijking met de prognosetafel van 2016. Dit komt bijvoorbeeld omdat meer ouderen in 2016 en 2017 zijn overleden als gevolg van griep. Op basis van de laatste inzichten komt de levensverwachting van een meisje geboren in 2019 uit op 92,5 jaar. In de vorige prognosetafel was dat nog 93,3 jaar. Een jongen die volgend jaar op de wereld wordt gezet, bereikt een verwachte leeftijd van 90 jaar in plaats van 90,4 jaar.

Impact
Het AG, die elke twee jaar een nieuwe prognose publiceert, stelt dat de impact van de nieuwe inzichten per pensioenfonds zal verschillen, afhankelijk van de samenstelling van het deelnemersbestand. Maar de rekenmeesters stellen dat een pensioenfonds met relatief veel mannen, uitgaande van 1%-rekenrente, zijn technische voorziening circa 1,2% ziet afnemen. Bij een fonds met relatief veel vrouwen, dalen de verplichtingen 1,6%.

Verlichting
Dalende technische voorzieningen hebben een grofweg eenzelfde impact op dekkingsgraad. Al waarschuwt het AG dat de hoogte deze graadmeter ook afhankelijk is van de marktrente. Toch is de nieuwe prognosetafel uniek; voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis geeft deze de Nederlandse pensioenfondsen een verlichting in plaats van een verzwaring.

 

Lees het complete artikel in PensioenPro (met inlog).