Terug naar
Position paper 07 juli 2016

Basel III leverage ratio framework & Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Op 24 juni en op 6 juli 2016 hebben PMT, PME en MN gezamenlijk gereageerd op consultaties vanuit de Europese Commissie en Bank for International Settlements (BIS) over de werking en invloed van nieuwe kapitaalvereisten voor banken. Deze twee (internationale) instanties willen vooral weten of deze beoogde wetgeving onvoorziene problemen geeft. Mocht dit het geval zijn, dan hebben zij interesse naar een mogelijke verandering in de wet die uitkomst biedt. Onze visie en reactie op de consultaties hebben we neergelegd in de hieronder bijgevoegde position papers.

PMT PME MN joint response DG FISMA consultation on further consideration


PMT PME MN response to Revisions to the Basel III leverage ratio frame


In onze position papers hebben we in duidelijke en bondige kernboodschappen helder neergelegd waar de problemen liggen in de huidige voorgenomen internationale bankenwetgeving voor pensioenfondsen en wat hier in onze visie aan veranderd moet worden. Wij vinden het onwenselijk dat in de voorgenomen regelgeving geen rekening wordt gehouden met geleverde staatsobligaties aan de bank die als garantie (of betaling) dienen voor hun derivatenportefeuille. Daarnaast houdt de wetgeving te weinig rekening met de aanzienlijke (indirecte) effecten op pensioenfondsen, en verstoort zij de werking van de financieringsmarkt. Als gevolg hiervan kunnen pensioenfondsen geconfronteerd worden met flink hogere kosten wat ten koste gaat van het pensioenresultaat van deelnemers.