Terug naar
Achtergrond 30 januari 2017

Europese toezichthouders en pensioenen

MN en haar opdrachtgevers spelen een belangrijke rol in het maatschappelijke en politieke debat over verschillende pensioenvraagstukken. Dat debat strekt zich uit tot buiten onze landsgrenzen. Vanuit Europa komen er steeds meer reguleringsmaatregelen op de financiële instellingen af. Die raken ook de pensioensector. We zetten op een rij wat de Europese toezichthouders (European Supervisory Authorities / ESA’s) in 2017 op de agenda hebben op het gebied van pensioenen en financiële regulering.

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

EIOPA is de Europese autoriteit voor de verzekeringssector en de bedrijfspensioensector. EIOPA, met haar basis in Frankfurt, is onderdeel van het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFS), dat waarborgt dat Europese regelgeving adequaat wordt geïmplementeerd en toegepast. EIOPA is een belangrijke stakeholder voor MN en haar opdrachtgevers. Op verschillende dossiers hebben we te maken met deze toezichthouder: o.a. European Market Infrastructure Regulation  (EMIR/central clearing), Institutions for Occupational Retirement Provision (IORPII) en Capital Markets Union (CMU).


Pensioen


Financiële regulering

 
De details zijn te vinden in het volledige werkprogramma van EIOPA


European Markets and Securities Authority (ESMA)

De Europese autoriteit voor effecten en markten (ESMA)  heeft als missie de bescherming van de belegger vergroten en het bevorderen van stabiele en ordelijke financiële markten. Voor MN en haar opdrachtgevers een partij om rekening mee te houden, aangezien verschillende dossiers die ESMA in behandeling heeft, direct invloed hebben op het reilen en zeilen van de Nederlandse pensioensector.


Pensioen

Financiële regulering

ESMA heeft voor dit jaar een aantal prioriteiten benoemd:

 De details zijn te vinden in het volledige werkprogramma van ESMA

 

Europese Centrale Bank (ECB)


De ECB is de centrale bank van de lidstaten van de Europese Unie (EU) die op de euro zijn overgegaan. De hoofdtaak van de ECB is het handhaven van prijsstabiliteit in het eurogebied.

De ECB gaat zich nu ook steeds meer richten op pensioenthema’s:
 


De details zijn te vinden in het volledige werkprogramma van de ECB


 


European Banking Authority (EBA)

De Europese Bankenautoriteit houdt toezicht op de banken in de EU. De EBA streeft ernaar om in de gehele bancaire sector in de 28 EU-lidstaten één regelgevings- en toezichtkader te creëren. Daarmee wil het een efficiënte, transparante en stabiele interne markt tot stand brengen die gunstige effecten heeft op de economie. Het is voor MN en de opdrachtgevers van belang om de bankenwetgeving in de gaten te houden, aangezien deze invloed heeft op het beleid van Nederlandse pensioenfondsen en hun uitvoerders. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen als het Basel III Leverage Ratio Framework (LR Framework). Het Basel Comité wil een maximum stellen aan de Leverage Ratio om te voorkomen dat een bank overmatige schuldposities opbouwt. Dit vormde namelijk één van de onderliggende oorzaken van de crisis. Maar deze voorgenomen wetgeving voor banken werkt indirect door naar de derivatenhandel. Hierdoor krijgen eindgebruikers, zoals pensioenfondsen, te maken met hogere kosten en minder liquiditeit in de markt. Voor 2017 heeft de EBA de volgende prioriteiten benoemd:

 


 De details zijn te vinden in het volledige werkprogramma van de EBA