Terug naar
Achtergrond 30 april 2018

Jaarlijkse publicatie Top 5 plaatsen van uitvoering financiële instrumenten

Als gevolg van de EU Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (MiFID II) is vereist dat beleggingsondernemingen, die orders van cliënten uitvoeren, jaarlijks voor elke categorie financiële instrumenten een overzicht opstellen van de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering in termen van handelsvolumes waar zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten hebben uitgevoerd en dat overzicht openbaar maken. Het overzicht dient tevens informatie te geven over de kwaliteit van de uitvoering.

De volgende informatie is gepubliceerd in overeenstemming met de technische standaarden zoals beschreven in de Commission Delegated Regulation EU/2017/576 (RTS 28) en is gebaseerd op het aanbieden van beleggingsdiensten aan professionele klanten over kalenderjaar 2017.

MN Top 5 report MiFID 2017 - machine readable

MN Jaarverslag Best Execution obligaties 2017

MN Jaarverslag Best Execution treasury 2017

 

MN Jaarverslag Best Execution aandelen 2017