Terug naar
Pers 29 mei 2018

MN publiceert jaarverslag 2017

2017 was een jaar waarin we de vruchten mochten plukken van onze inspanningen in voorgaande jaren.

MN’s volledige bedrijfsvoering, structuur en cultuur zijn in korte tijd ingrijpend veranderd. Dat heeft geleid tot een afgeslankte organisatie, met meer focus op de meerwaarde voor onze uiteindelijke klant. Afgelopen jaar hebben we de eerste positieve resultaten bereikt. Je vindt deze informatie in ons jaarverslag over 2017.