Terug naar
Pers 23 november 2017

MN, PMT en Aberdeen investeren in uniek Europees vastgoedconcept

MN heeft op 21 november jl. toestemming gekregen van haar opdrachtgever Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) om 150 miljoen euro te investeren in het Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund. Dit unieke fondsconcept richt zich uitsluitend op huurwoningen in West-Europa, inclusief de Scandinavische landen. De doelomvang van het nieuwe fonds is meer dan 1,5 miljard euro.

Aberdeen Standard Investments, MN en PMT hebben samen een fondsstrategie ontwikkeld met beleggingen in Europees residentieel vastgoed waarbij ingespeeld wordt op ruimtelijke en demografische trends, een hoge bezettingsgraad, een lage leverage, een aantrekkelijk kostenniveau en een stevige focus op duurzaamheid.

'Veel Europese steden kennen door hun aantrekkingskracht en urbanisatie een enorm woningtekort. Er is dus een grote en stijgende vraag naar kwalitatief goede huurwoningen op locaties met gewilde voorzieningen. In studentensteden kan er bijvoorbeeld behoefte zijn aan een ander type huisvesting dan in steden waar vooral goedverdienende professionals of families wonen. Daar spelen wij met dit fonds op in', legt fondsmanager Marc Pamin van Aberdeen Standard Investments uit.

Diverse Europese institutionele beleggers voeren momenteel due diligence uit op dit te lanceren fonds. Marc Pamin geeft aan dat Aberdeen Standard Investments zeer verheugd is met PMT als cornerstone investor. PMT is momenteel een van de grootste en meest actieve Europese vastgoedbeleggers.

Jeroen Reijnoudt, senior portfoliomanager bij MN, de fiduciair manager van PMT, zegt: 'Het Europese universum aan core vastgoedfondsen staat nog in de kinderschoenen. De index van pan-Europese core vastgoed fondsen (PEPFI) meet slechts een tiende van de omvang van zijn Amerikaanse evenknie. Dit is opmerkelijk omdat Europa en Noord Amerika elkaar qua inwonersaantal niet zoveel ontlopen. De PEPFI-index bevat nauwelijks woningbouw, terwijl het percentage in de vergelijkbare Amerikaanse index rond de 25% ligt. Het is mogelijk om in Europa fondsen te bouwen die volledig voldoen aan de eisen van deze tijd, bovendien bijdragen aan het door ons nagestreefde doelrendement, en passen in onze visie op het gebied van duurzaamheid en governance. De nieuwe portefeuille van PMT is voor 100% aangesloten bij GRESB en voor 100% INREV-compliant. De keuze voor Aberdeen Standard Investments is gestoeld op een aantal unieke kwaliteiten van deze organisatie, waaronder zeker niet in de laatste plaats de sterke lokale vertegenwoordiging in de diverse West-Europese landen en onze gedeelde opvatting over hoe te beleggen in residentieel vastgoed.'

Hartwig Liersch, CIO van PMT, vult aan dat het grootschalige Europese vastgoed investeringsprogramma van PMT (EUR 2,5 miljard) goed op koers ligt. MN treedt namens PMT steeds vaker op als mede-ontwikkelaar van core vastgoedproducten. Hierdoor verkrijgt PMT enerzijds een goede fit van de non-listed vastgoedfondsen op het mandaat en anderzijds worden zo non-listed vastgoedproducten gecreëerd, die ook voor andere institutionele beleggers interessant kunnen zijn. PMT en MN benadrukken dat zij streven naar het vervullen van een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Liersch geeft bovendien aan dat dit een mooi voorbeeld is van de synergie tussen de belangen van PMT enerzijds en de mogelijkheden die een zeer grote vastgoedbeheerder als Aberdeen Standard Investments biedt anderzijds. Huurwoningen worden door Liersch bovendien als mooie toevoeging in de Europese portefeuille van PMT gezien. De lage correlatie met commercieel vastgoed en de relatief stabiele en daarmee samenhangende inkomstenstroom maken de beleggingscategorie aantrekkelijk.