Terug naar
Achtergrond 31 oktober 2017

Beheersing renterisico voor pensioenfondsen

Rentegevoeligheid een onlosmakelijk onderdeel van elke pensioenpropositie. Voor 2006 was deze rentegevoeligheid impliciet; wel aanwezig maar niet direct zichtbaar door een vaste rekenrente. Sinds de vaste rekenrente in december 2006 is afgeschaft, is de rentegevoeligheid van de uitkeringen meer zichtbaar. Dit zorgde ervoor dat beheerders van pensioenfondsgelden de beleidsvorming ten aanzien van de renteafdekking ter hand hebben genomen.

In een artikel dat is gepubliceerd in Financial Investigator gaan MN’ers Roland de Bruijn (Hoofd Portefeuillebeheer) en Kin Lee (Senior Investment Strategist) in op de beheersing van het renterisico van de nominale verplichtingen middels de matching portefeuille. Zij beschrijven een raamwerk dat pensioenfondsen in staat stelt om het risicoprofiel van de matching portefeuille transparant te maken.