Terug naar Publicaties

Position papers

MN volgt politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagt aandacht voor onze belangen bij partijen in Den Haag en Brussel.

Position paper: joint response PMT, PME & MN to the FSB consultation

In reactie op een consultatie van de Financial Stability Board (FSB) om de 'structurele kwetsbaarheden bij vermogensbeheeractiviteiten' aan te pakken, hebben PMT, PME en MN onderstaand position paper uitgegeven.

PMT/PME/MN joint response to the FSB consultation

Prinsjesdag Special 2016

In deze Prinsjesdag nieuwsbrief wordt ingegaan op de kabinetsplannen voor het komende jaar die op 20 september 2016 tijdens Prinsjesdag gepresenteerd zijn. Deze nieuwsbrief zoomt in op onderwerpen uit de Rijksbegroting die voor MN en haar opdrachtgevers van belang zijn.

MN Public Affairs Prinsjesdag Special 2016

Position paper: Basel III leverage ratio framework & Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

Op 24 juni en op 6 juli jongstleden hebben PMT, PME en MN gezamenlijk gereageerd op consultaties vanuit de Europese Commissie en Bank for International Settlements (BIS) over de werking en invloed van nieuwe kapitaalvereisten voor banken. Deze twee (internationale) instanties willen vooral weten of deze beoogde wetgeving onvoorziene problemen geeft. Mocht dit het geval zijn, dan hebben zij interesse naar een mogelijke verandering in de wet die uitkomst biedt. Onze visie en reactie op de consultaties hebben we neergelegd in de hieronder bijgevoegde position papers.


PMT PME MN joint response DG FISMA consultation on further consideration


PMT PME MN response to Revisions to the Basel III leverage ratio frame


In onze position papers hebben we in duidelijke en bondige kernboodschappen helder neergelegd waar de problemen liggen in de huidige voorgenomen internationale bankenwetgeving voor pensioenfondsen en wat hier in onze visie aan veranderd moet worden. Wij vinden het onwenselijk dat in de voorgenomen regelgeving geen rekening wordt gehouden met geleverde staatsobligaties aan de bank die als garantie (of betaling) dienen voor hun derivatenportefeuille. Daarnaast houdt de wetgeving te weinig rekening met de aanzienlijke (indirecte) effecten op pensioenfondsen, en verstoort zij de werking van de financieringsmarkt. Als gevolg hiervan kunnen pensioenfondsen geconfronteerd worden met flink hogere kosten wat ten koste gaat van het pensioenresultaat van deelnemers. 

Stemverklaring pensioenfondsen inzake voorstel Follow This op aandeelhoudersvergadering Royal Dutch Shell

Pensioenfondsen ABP, bpfBOUW, PMT, PME, SPW en hun uitvoerders APG en MN zijn gecommitteerd om de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs te realiseren. Wij steunen het beprijzen van CO2 en het beëindigen van subsidies op fossiele brandstoffen. Verder hebben wij ons beleggingsbeleid fors aangescherpt om zo actief bij te dragen aan een oplossing van het klimaatprobleem. We zetten daarbij onder meer in op een ordelijke energietransitie.

Stemverklaring, 24 mei 2016

Call for Evidence EU Regulatory Framework for Financial Services

This response to the Capital Markets Union’s Call for Evidence EU Regulatory Framework for Financial Services consultation is a joint response of the Pension fund for Metalworking and Mechanical Engineering (PMT), the Pension fund for the Metal and Electrical Engineering Industries (PME) and their service provider MN.

Joint response PMT/PME/MN

Systemic importance of pension funds

In this paper we argue that pension funds have a broad range of policy measures at their disposal to prevent insolvency and should not be regarded as Global Systemically Important Financial Institutions or treated as such.

Position paper

Prinsjesdag Special 2015

In deze Prinsjesdag nieuwsbrief wordt ingegaan op de kabinetsplannen voor het komende jaar die op 15 september 2015 tijdens Prinsjesdag gepresenteerd zijn. Deze nieuwsbrief zoomt in op onderwerpen uit de Rijksbegroting die voor MN en haar opdrachtgevers van belang zijn.

MN Public Affairs Prinsjesdag Special 2015

European Market Infrastructure Regulation

Op 13 augustus 2015 hebben we namens onze opdrachtgevers een gezamenlijke reactie ingestuurd op de consultatie over de European Market and Infrastructure Regulation (EMIR). In het consultatiedocument vraagt de Europese Commissie marktpartijen naar hun ervaringen met de implementatie van EMIR.

Position paper EMIR

Wetsvoorstel Variabele Pensioenuitkeringen

Op 14 augustus 2015 hebben we namens een aantal van onze opdrachtgevers een gezamenlijke reactie op de Consultatie van het Wetsvoorstel Variabele Pensioenuitkeringen naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd.

Position paper Wetsvoorstel Variabele Pensioenuitkeringen

Algemeen Pensioenfonds

Op 18 juni 2015 is het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (APF) aangenomen in de Tweede Kamer. Het APF is een welkome aanvulling op de bestaande mogelijkheden tot bundeling van pensioenregelingen en kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan de consolidatie in de pensioensector.

Position paper Algemeen Pensioenfonds

Capital Markets Union

Van 18 februari tot 13 mei 2015 stond het Europese Groenboek Capital Markets Union open voor consultatie. In reactie op het Groenboek hebben MN en een aantal van haar opdrachtgevers een position paper naar de Europese Commissie gestuurd.

Position paper Capital Markets Union