Terug naar
Achtergrond 18 september 2018

MN presenteert special Prinsjesdag

Prinsjesdag: de opening van het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer met de presentatie van de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2019. In een speciale uitgave gaan we in op de onderwerpen die voor MN en haar opdrachtgevers van belang zijn.