Publicatieoverzicht

Investeerders MN en Mirova steunen samenwerking textielsector

MN heeft samen met de Franse investeerder Mirova een support statement opgesteld voor de gezamenlijke inspanningen van het Nederlandse textielconvenant, de Duitse Textilbundniss en de samenwerking met de Sustainable Apparel Coalition. De investeerders steunen het werk van deze partijen om op een zorgvuldige en efficiënte manier due dilligence ten aanzien van mensenrechten uit te voeren volgens de OESO-richtlijnen.

Position paper • 11 juni 2018

René van de Kieft vertrekt bij MN

René van de Kieft (54) stopt als directievoorzitter van MN. Van de Kieft vertrekt uit eigener beweging bij de pensioenuitvoerder in Den Haag om meer invulling te kunnen geven aan zijn persoonlijke maatschappelijke ambities en drijfveren. ‘Ik zie mijn eigen missie als breder dan wat als directievoorzitter van een pensioenuitvoerder mogelijk is’, is zijn conclusie. Hij bouwt zijn huidige positie in de komende maanden af en verwacht MN in juli te verlaten.

Pers • 13 maart 2018

'Het gaat om connectie, niet om commercie'

Dat de wereld in de afgelopen tien á vijftien jaar ingrijpend is veranderd, is merkbaar op vele fronten. Populisme, protectionisme en geopolitiek hebben de tegenstellingen verscherpt, en ze domineren het sentiment in de internationale samenleving: van politiek debat of toonzetting in media, tot de mores op de financiële markten. Gerald Cartigny, CIO van MN, verwacht daardoor steeds meer behoefte aan 'verbinders', zo vertelt hij in Financial Investigator.

Visie • 19 februari 2018

Financiële instellingen ontwikkelen methodiek om hun CO2-impact te meten

Twaalf Nederlandse banken, verzekeraars, fondsbeheerders en pensioenuitvoerders - waaronder MN - hebben een methodiek ontwikkeld om de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen te meten. Daardoor kunnen zij zichzelf doelen stellen die eraan bijdragen dat de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige marges blijft. Het eindrapport met de methodiek, het resultaat van twee jaar werk, wordt vandaag gepresenteerd.

Pers • 12 december 2017

Financial institutions develop methodology to measure their carbon impact

Twelve Dutch banks, insurance companies, asset managers and pension providers - including MN - have developed a methodology for measuring the carbon footprint of their investments and loans. This will enable them to set their own targets for helping to keep global warming within safe limits. The final report, including the methodology – the product of two years’ work – was published on 12 December 2017.

Position paper • 12 december 2017