Terug naar
Pers 13 maart 2018

René van de Kieft vertrekt bij MN

René van de Kieft (54) stopt als directievoorzitter van MN. Van de Kieft vertrekt uit eigener beweging bij de pensioenuitvoerder in Den Haag om meer invulling te kunnen geven aan zijn persoonlijke maatschappelijke ambities en drijfveren. ‘Ik zie mijn eigen missie als breder dan wat als directievoorzitter van een pensioenuitvoerder mogelijk is’, is zijn conclusie. Hij bouwt zijn huidige positie in de komende maanden af en verwacht MN in juli te verlaten.

Van de Kieft trad in mei 2015 aan als topman van pensioenuitvoerder MN. Sindsdien reorganiseerde hij het bedrijf naar een betere aansluiting op de actuele klant- en markteisen. René van de Kieft introduceerde o.a. een veranderprogramma onder de naam Next Blu, met als belangrijkste doel om de klantbediening en kostenbewustzijn van MN te versterken, de samenwerkingen binnen het bedrijf en met opdrachtgevers te verbeteren en een duidelijker maatschappelijk verantwoord profiel voor MN te bouwen en borgen.

In die context zorgde hij o.a., samen met zijn Executive Committee en opdrachtgevers, voor een hervorming van MN’s programma om de pensioenadministratie te moderniseren. Ook was hij initiatiefnemer van verschillende samenwerkings- en innovatietrajecten in de pensioensector. Onder zijn bewind slankte MN bovendien af van zo’n 1.200 naar rond de 1.000 medewerkers, waardoor de bedrijfskosten van MN met zon 20% werden verlaagd. Na enkele verliesgevende jaren bracht hij het bedrijf terug naar zwarte cijfers.

Directievoorzitter wil gaan voor zijn maatschappelijke drijfveren

Maatschappelijke missie

 

René van de Kieft is al jarenlang actief in verschillende organisaties met een maatschappelijke missie, vaak gerelateerd aan het pensioenbeheer. Zo is hij lid van het Sustainable Pensions Investment Lab (SPIL), waarin een selecte groep topfunctionarissen op persoonlijke titel ideeën ontwikkelen voor duurzame investeringen met Nederlands pensioengeld. Ook is hij bestuurslid van SDMO, dat zich inspant om micropensioenen met een duurzaam karakter beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden. 

René van de Kieft is actief betrokken bij de klimaatwerkgroep van DNB en meerdere goede doelenorganisaties. Nog onlangs hield hij een toespraak over energietransitie voor een VN- commissie. Ook qua transparantie nam Van de Kieft het voortouw: als eerste pensioenpartij opende hij de deuren voor de documentairereeks Zwarte Zwanen.

Het stimuleren van duurzaamheidsbesef en het tastbaar invullen geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, liggen René van de Kieft na aan het hart. De groeiende behoefte die hij in de afgelopen maanden heeft ervaren om zijn kennis, ervaring en energie nog effectiever in te kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid, mensen in een achterstandspositie op economisch gebied of een door geloofsovertuiging gedreven inzet van zijn kennis en ervaring, heeft uiteindelijk geleid tot de keuze om nu een groter deel van zijn tijd te gaan besteden aan zijn maatschappelijke ambities en drijfveren.

René van de Kieft: Ik heb me in de afgelopen jaren ingespannen, samen met gedreven collega-bestuurders en professionals, om meer richting en vaart te geven aan maatschappelijke initiatieven. In de afgelopen jaren is al veel goeds gestart op het gebied van klimaat- en energiemaatregelen, het ondersteunen met investeringen en kennis van lokale economieën die voorheen als kansloos werden beschouwd, en het verbeteren van leef- en werkomstandigheden in culturen waar dat niet vanzelf gaat. Pensioenbeleggingen spelen daar een steeds grotere rol in. Maar ik zie mijn eigen missie als breder dan wat in mijn positie als directievoorzitter van een pensioenuitvoerder mogelijk is. Het is een innerlijke drive, waar ik me met energie en overtuiging op wil richten.

Niet voorzien

De aankondiging van zijn vertrek kwam voor alle betrokkenen onverwacht. President- commissaris Ella Vogelaar van MN: We kennen René als een toegewijd bestuurder met een visie op het verbeteren van de wereld en een sterk sociaal en maatschappelijk gedreven profiel. Onder leiding van René is MN in de afgelopen drie jaar al enorm ontwikkeld. Hoewel dat veranderproces nog niet is voltooid, is de koers voor de toekomst duidelijk en zijn vele belangrijke mijlpalen al bereikt.

René’s keuze om zich nadrukkelijker in te willen zetten voor doelen die directe maatschappelijke impact hebben, is in zichzelf niet verrassend, maar dat hij nu al aan die wens opvolging wil geven, is door de Raad van Commissarissen niet voorzien, zegt Vogelaar. Wij hadden graag gezien dat René langer bij MN was gebleven, maar we hebben tegelijkertijd veel respect voor de integriteit en overtuiging van zijn besluit. En we zijn er zeker van dat René in welke volgende rol dan ook dezelfde visie, energie en daadkracht zal demonstreren die we van hem kennen als MNs directievoorzitter.

De Raad van Commissarissen werkt in de komende tijd, samen met de aandeelhouders van MN, aan het proces van opvolging van René van de Kieft en welk profiel daarbij hoort. Voor de periode vanaf juli vormen de overige drie leden van het Executive Committee (Liesbeth Sinke, Henri den Boer, Gerald Cartigny) tijdelijk het bestuur van MN.

René van de Kieft was eerder CFO van PGGM, Q Park en de Kamer van Koophandel. Ook was hij bestuurder van de pensioenfondsen ABP en PME en lid van de Raden van Toezicht van AGH en PHC. Op dit moment is hij voorzitter van het pensioenfonds van PostNL.

Over MN

MN verzorgt de pensioenuitvoering voor de sectorfondsen Metaal & Techniek (PMT), Metalektro (PME) en Koopvaardij en beheert een vermogen van circa €130 miljard voor diverse pensioenfondsen in Nederland. MN voert de pensioenadministratie, inkomensverzekeringen en sociale regelingen uit voor bijna 2 miljoen mensen en ruim 36.000 werkgevers. Bij MN werken circa 1.000 mensen.

  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie:

Michiel Cleij
Woordvoerder MN
michiel.cleij@mn.nl

+31(0) 6 533 933 47