Terug naar
Nieuws 09 oktober 2017

Financiële sector gaat impact SDG-beleggingen meten

MN heeft in samenwerking met meerdere Nederlandse financiële instellingen en bedrijven een gezamenlijke set indicatoren ontwikkeld om impact te meten van SDG-beleggingen.

Met de set aan indicatoren kan de bijdrage van beleggers en banken aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties worden gemeten. Daardoor kunnen financiële instellingen de impact van bepaalde beleggingen beter vergelijken. Daarnaast geven de indicatoren duidelijk inzicht in de databehoefte van financiële instellingen.

Platform Duurzame Financiering

De indicatoren zijn het resultaat van een gezamenlijke inspanning van Nederlandse financiële instellingen – waaronder MN - en bedrijven, als onderdeel van het Platform Duurzame Financiering van De Nederlandsche Bank. Dit platform presenteerde het voorstel voor impactmeting tijdens de jaarlijkse conferentie Principles for Responsible Investments (PRI), eind september in Berlijn.

Meer SDG-beleggingen

Het uiteindelijke doel van de ontwikkeling van de indicatoren is dat financiële instellingen meer gaan beleggen in lijn met de Sustainable Development Goals. Diverse Nederlandse pensioenfondsen willen dat ook. Zo streeft PME ernaar dat in de komende vijf jaar 10% van de 45 miljard euro tellende beleggingsportefeuille in lijn is met de Sustainable Development Goals.

Rapport

Een overzicht van de ontwikkelde SDG-indicatoren en het bijbehorende rapport zijn te vinden op www.dnb.nl/SFP-working-groups. In de komende maanden volgt een consultatieronde bij verschillende expertnetwerken en relevante organisaties. Hun input wordt gebruikt voor een verdere verfijning van de resultaten.