Terug naar
Position paper 24 mei 2016

Stemverklaring pensioenfondsen inzake voorstel Follow This op aandeelhoudersvergadering Royal Dutch Shell

Pensioenfondsen ABP, bpfBOUW, PMT, PME, SPW en hun uitvoerders APG en MN zijn gecommitteerd om de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs te realiseren. Wij steunen het beprijzen van CO2 en het beëindigen van subsidies op fossiele brandstoffen. Verder hebben wij ons beleggingsbeleid fors aangescherpt om zo actief bij te dragen aan een oplossing van het klimaatprobleem. We zetten daarbij onder meer in op een ordelijke energietransitie.

Stemverklaring, 24 mei 2016