Terug naar
Position paper 13 oktober 2017

‘Pensioenhervormingen Europa niet gedreven door verwachte veranderingen in demografie’

Hoewel je het wel zou verwachten, worden maatregelen om pensioenen te hervormen in de OESO niet gedreven door verwachte veranderingen in de demografie, maar door de economische conjunctuur op het moment van besluitvorming.

Verbetervoorstellen voor pensioenregelingen staan hoog op de agenda van zowel beleidsmakers als toezichthouders. Tot dusver was er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar de bepalende factoren die aan pensioenhervormingsmaatregelen ten grondslag liggen. UvA-hoogleraar Roel Beetsma (MN leerstoel in Pension Economics) onderzocht met collega’s Ward Romp en Ron van Maurik pensioen-hervormingsmaatregelen van OESO-landen in de periode 1970-2013, en concludeerde dat de economische conjunctuur van het moment meer invloed heeft op het besluit om hervormingsmaatregelen door te voeren dan veranderingen in de toekomstige verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal werkenden. Op uitnodiging van de Oostenrijkse Fiskalrat sprak Beetsma onlangs tijdens een workshop ‘Fiscal policy and ageing’ over het onderzoek ‘What drives pension reform measures in the OECD? Evidence based on a new comprehensive dataset and theory’.

Het volledige onderzoek is hier te lezen.