Terug naar
Nieuws 10 juli 2018

Beleggers scharen zich achter support statement textielsector

Steeds meer investeerders scharen zich achter het support statement textiel, dat vorige maand is opgesteld door MN en de Franse investeerder Mirova.

De beleggers, samen goed voor bijna vier biljoen euro aan belegd vermogen, steunen het werk van het Nederlandse textielconvenant, de Duitse Textilbundniss en de samenwerking met de Sustainable Apparel Coalition, om op een zorgvuldige en efficiënte manier due dilligence ten aanzien van mensenrechten uit te voeren volgens de OESO-richtlijnen.

Informatie delen
Ze hopen daarmee een level playing field te realiseren en dat informatie tussen initiatieven eenvoudiger kan worden gedeeld. Dat moet leiden tot verminderde administratieve druk bij bedrijven, terwijl de transparantie en de kwaliteit van due dilligence toeneemt. De steunbetuiging past goed bij het engagementwerk dat MN ten behoeve van de fondsen uitvoert en waarin MN in samenwerking met andere investeerders bedrijven oproept de due diligence volgens OECD-richtlijnen uit te voeren. Opdrachtgevers PME, PMT en PF MITT staan achter het initiatief van MN en Mirova.

Tekenen
Asset managers wordt gevraagd het statement te tekenen of contact op te nemen met Louise Kranenburg, adviseur Responsible Investment & Governance bij MN.