Terug naar home

Vermogensbeheer

Wij beheren en administreren het vermogen van onze opdrachtgevers. Daarbij springen drie activiteiten in het oog: fiduciair management, intern beheer en maatschappelijk verantwoord beleggen. MN stond aan de wieg van fiduciair management en we zijn één van de partijen die dit concept het meest vergaand hebben ontwikkeld.

We adviseren en begeleiden opdrachtgevers in het hele proces van vermogensbeheer. Met deze integrale benadering stemmen we alle vermogensbeheeractiviteiten optimaal op elkaar af, van beleidsadvisering en portefeuillebeheer tot risicocontroles en rapportages. Een prettig idee voor opdrachtgevers, vooral in een tijd waarin steeds hogere eisen worden gesteld aan pensioenfondsbesturen. MN beheert bijna de helft van het vermogen van de opdrachtgevers intern. Reden is dat dit vanuit kostenefficiency en risicobeheersing toegevoegde waarde heeft.

Gerald Cartigny, lid van de RvB (Vermogensbeheer)

Strategische partnerships

Oegstgeest

Verduurzaming vastgoed voor PMT

'Institutionele beleggers moeten leiderschap tonen'

Gerald Cartigny tijdens de klimaattop in Marrakech

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Opdrachtgevers en MN zijn zich ervan bewust dat een verantwoord beleggingsbeleid bijdraagt aan het verduurzamen van de maatschappij en daarmee aan de duurzame vitale toekomst van mensen. We hebben dan ook de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend. Deze principes heeft MN uitgewerkt in tien leidende beginselen voor verantwoord vermogensbeheer. Vanuit de fiduciaire rol zorgt MN ervoor dat deze principes worden toegepast. MN streeft naar het hoogste rendement tegen de laagste maatschappelijke impact en laagste kosten op de langere termijn. Hieronder een overzicht van de activiteiten over het eerste kwartaal van 2015.

21 Gesprekken wereldwijd

Bekijk engagement
Bestuur
Operationeel
Bekijk voting

Uitgesloten bedrijven

Bij sommige bedrijven is MN van mening dat een investering nooit verantwoord zal worden omdat de aard van de producten die deze bedrijven maken in strijd is met internationale verdragen.

  1. 1 Poongsan Holdings Corporation
  2. 2 Rheinmetall AG
  3. 3 General Dynamics Corp.
Bekijk exclusion
Bekijk dashboard

Samenwerkingsverbanden

In 2014 heeft MN meegewerkt aan de oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII). De NLII is een private instelling met als belangrijkste doelstelling de groei van de Nederlandse economie te bevorderen door, in toevoeging op financiering door banken en overheid, de vraag naar- en het aanbod van langetermijnfinanciering in Nederland beter op elkaar te laten aansluiten. Dit doet de NLII door in samenwerking met o.a. (opdrachtgevers van) MN voorstellen te ontwikkelen die voldoen aan de investeringswensen van deze beleggers enerzijds, en voorzien in financieringsbehoeften anderzijds. De NLII richt zich op langetermijnfinancieringsvraagstukken van Nederlandse partijen op terreinen als infrastructuur, energie, verduurzaming van de samenleving, zorg en MKB.

1

CIO dialoog

Via de Chief Investment Officer-dialoog (CIO) werkt MN samen met andere Nederlandse institutionele beleggers om effectief haar stem te kunnen laten horen over allerlei beleidsmatige onderwerpen. Zo werkt MN onder andere aan een raamwerk voor het vergroten van investeringen in Nederland, een actief fiscaal beleid voor institutionele beleggers en een visie over eerlijke beloning voor externe managers. In het kader van transparantie en educatie nodigt een roulerend aantal investeerders gelieerd aan de CIO-dialoog meerdere keren per jaar media uit, om hen bij te praten over actuele onderwerpen en visies van institutionele beleggers.

Een goed pensioen gaat over meer dan een adequate financiële vergoeding maar raakt ook aan de maatschappij van de toekomst

Gerald Cartigny, Directeur Fiduciair Management/CIO

Actueel

MN achter historisch klimaatakkoord

Willemijn Slingenberg-Verdegaal, expert verantwoord beleggen

Na twee weken van intensief onderhandelen is op de klimaattop in Parijs een nieuw en historisch akkoord bereikt over een mondiale aanpak van het klimaatprobleem. MN was deelnemer aan de conferentie en verwelkomt dit belangrijke akkoord.

MN en haar opdrachtgevers zien het goed managen van klimaatrisico’s en het faciliteren van een ordelijke en rechtvaardige transitie naar een CO2 arme, klimaatbestendige economie als onderdeel van onze fiduciaire verantwoordelijkheid. Ambitieuze internationale klimaatafspraken helpen ons deze rol te vervullen.

Lees meer