Terug naar Vermogensbeheer

Dienstverlening

MN is een van de partijen die het fiduciair managementmodel ver ontwikkeld heeft. Fiduciair Management betekent dat MN haar opdrachtgevers adviseert en begeleidt in het hele proces van vermogensbeheer. Wij beperken ons niet tot het uitvoeren van beleggingsopdrachten. Samen met de opdrachtgever kijken we naar diens doelstellingen, de balanspositie, de rendementsambitie en het risicoprofiel en bepalen we de juiste strategie. Iedere opdrachtgever beschikt over een eigen accountteam dat bestaat uit een accountmanager, een investment strateeg en een client portfolio manager. Dit team ondersteunt, denkt mee en geeft (pro)actief advies.

De kracht van Fiduciair Management is een integrale benadering van het vermogensbeheer waarbij alle vermogensbeheeractiviteiten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Van beleidsadvisering en portefeuillebeheer tot het uitvoeren van risicocontroles en de rapportage aan opdrachtgevers en toezichthouders. Die afstemming komt onze opdrachtgevers ten goede. Want de praktijk leert dat voor optimale dienstverlening alle verschillende schakels snel en efficiënt met elkaar moeten kunnen communiceren.

Ons Fiduciair Management model wordt ondersteund door het interne beheer. Onze beleggingsteams, die vallen onder Asset Management, zijn ondergebracht in een aparte unit, om governancetechnisch de juiste checks en balances in te kunnen bouwen. Wij leveren zodoende 3 diensten op het gebied van vermogensbeheer: