Terug naar Vermogensbeheer

Fiduciair management

Advisering

Een paar eenvoudige stappen helpen bij uw bestuurlijke besluitvorming en de mate waarin u beheerst kunt besturen op de hoofdzaken. Het vastleggen van de doelstellingen waaraan besluiten vooraf getoetst en achteraf geëvalueerd kunnen worden is een van die stappen. Dit betreft niet alleen een rendementsdoelstelling, maar bevat ook uw beleggingsbeginselen (Investment Beliefs) en uw uitvoerings-  en risicomanagementbeginselen.

Het is een hulpmiddel om besluitvorming en uitvoering tussen belanghebbenden (bestuur, beleggingscommissie, fiduciair manager, externe betrokken partijen) op een heldere en consistente wijze te ondersteunen. Het strategisch beleggingskader wordt daarom ook vaak integraal in de ABTN opgenomen. Uw bestuur wordt hiermee ‘in control’ geplaatst. MN stelt het Strategisch Belegginskader op met behulp van uw input.

MN heeft het Strategisch Beleggingskader met al haar opdrachtgevers opgesteld en de ervaringen zijn zeer positief. Meer informatie over deze unieke aanpak vindt u hier.

In het traject van het Strategische Beleggingskader naar de beleggingsportefeuille wordt een ALM-studie uitgevoerd. Het Fiduciair Adviesteam van MN kan deze voor u uitvoeren maar u kan er ook voor kiezen om dit door een externe partij te laten doen volgens de opzet van de eerder opgestelde grondwet. Daarnaast stellen wij voor u het jaarlijkse beleggingsplan op.

Executie & Monitoring

Het beleggingsplan en de beheersmaatregelen worden operationeel uitgevoerd en gemonitord door de afdeling Fiduciair beheer. De multimanager teams Vastrentend en Aandelen (onderdeel van Fiduciair Beheer) zijn primair verantwoordelijk voor de selectie, het beheer en monitoring, inclusief eventuele vervanging van de externe en interne vermogensbeheerders in de fondsen voor gemene rekening en de discretionaire mandaten van onze opdrachtgevers.

Daarnaast beheert dit team het balans-, rente- en valutarisico voor onze opdrachtgevers. Ook de toezichtverplichtingen die per maand, per kwartaal en per jaar moeten worden nagekomen vallen onder de verantwoordelijkheid van dit team. Daarnaast zijn wij in staat om berekeningen met betrekking tot het Vereist Eigen Vermogen uit te voeren. Hierdoor is het inschakelen van een extern uitvoerend  actuaris overbodig en bespaart u kosten.

 

Verantwoording & Rapportage

De afdeling Operations is verantwoordelijk voor Performance Meting & Limietmonitoring, Datamanagement en de rapportages.

Voor de intern en extern beheerde mandaten hanteert MN een volledige ‘look through’. Wij stellen op uw verzoek uw toezichthouder rapportages op en bereiden uw jaarwerk voor. Alle posities in vermogenstitels van uw beleggingsportefeuille worden onafhankelijk vastgelegd in de administratie. De posities van externe managers maandelijks gereconcilieerd door een formele sign-off, die wordt uitgevoerd door MN in samenwerking met de externe managers. Deze controlemaatregelen kunnen worden omschreven als ‘best in class’. Op basis van deze administratie voert MN de limietmonitoring uit.

Ook de performancemeting wordt intern door MN uitgevoerd. Deze performancecijfers zijn onderdeel van de verschillende rapportages aan onze opdrachtgevers.