Terug naar Vermogensbeheer

Intern Beheer

Asset Management is een integraal onderdeel van de Vermogensbeheer propositie. Primair is Asset Management verantwoordelijk voor het op een maatschappelijk en kostenbewuste wijze beheren van alle interne beleggingsmandaten. Daarnaast adviseert Asset Management ten behoeve van de Economische Visie, Dynamische Asset Allocatie en Productontwerpen en toetst zij op uitvoerbaarheid.

Binnen Asset Management zijn diverse specialisten actief. Focus ligt hierbij op Aandelen, Vastrentende Waarden en Nederlands Vastgoed. De integrale Treasury aanpak zorgt ervoor dat er te allen tijde voldoende liquiditeit is, inclusief waarborgen. Bij alle keuzes wordt door Asset Management een afweging gemaakt tussen kosten, beheersbaarheid en maatwerk, waarbij ESG aspecten een integraal onderdeel vormen.

Met veel strakke - vaak geautomatiseerde - processen, slim ingericht mandaten en zeer lage uitvoeringskosten, is Asset Management in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de doelstelling van haar klanten. Het ISAE3402 controleraamwerk zorgt daarbij voor de juiste checks en balances en transparantie, zodat alles binnen de gegeven kaders plaatsheeft en wordt vastgelegd.Klik hier om meer te lezen over de vastgoedportefeuille van MN.