Terug naar

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Als klacht wordt beschouwd iedere uiting van ontevredenheid aan een beleggingsonderneming door een natuurlijk persoon of rechtspersoon met betrekking tot de verlening van een beleggingsdienst.

Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen één week een bevestiging dat uw klacht is ontvangen. MN streeft ernaar de klacht binnen 4 weken na de melding af te handelen.

Alleen schriftelijke klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure.

Klachten dienen sinds 3 januari 2018 door MN periodiek gemeld te worden aan de Autoriteit Financiële Markten

Naam
Functie
E-mail
Telefoon
Uw klacht