Terug naar Levensloopregeling

MT Levensloop

 

 

Afronding beëindiging Mn Services Levensloop Fonds

Op 8 januari 2019 is het Mn Services Levensloop Fonds* beëindigd.

De beëindiging heeft plaatsgevonden tegen de intrinsieke waarde van 143,68993 euro per participatie.

In aanloop naar de beëindiging zijn meerdere informatiestukken gedeeld met alle deelnemers in Mn Services Levensloop Fonds. Indien een deelnemer opdracht heeft gegeven tot waardeoverdracht of uitkering van het levenslooptegoed zal dit tegoed gedurende januari 2019 worden overgedragen dan wel uitgekeerd worden.

Niet opgevraagde tegoeden zijn tot en met januari 2024 opvraagbaar bij de beheerder. Na deze periode vervalt het deelnemer recht op de tegoeden, en worden de tegoeden overgedragen aan de pensioenfondsen PMT en PME.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft als externe accountant de intrinsieke waarde gecontroleerd en heeft hier voor een controleverklaring opgesteld.

De controleverklaring alsmede het intrinsieke waarde overzicht is voor de deelnemers kosteloos opvraagbaar bij Mn Services Fondsenbeheer B.V. ter attentie van drs. M.J.M. Kranenburg, Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK Den Haag, o.v.v. “Aanvraag controleverklaring en intrinsieke waarde overzicht” en naam, adres en accountgegevens.

*Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de commerciële namen Staal Mn Services, Staal Metaal & Techniek en Staal Metalektro.

De beheerder
Mn Services Fondsenbeheer B.V.
Prinses Beatrixlaan 15,
2595 AK Den Haag

MN stopt per 8 januari 2019 met MT Levensloop. Zie voor meer informatie de downloads.

MN voert de regeling uit
De uitvoering van MT Levensloop wordt verzorgd door MN, die onze branche als geen ander kent. MN voert immers ook al andere bedrijfstakregelingen uit. Jaarlijks ontvangt u een jaaroverzicht. Wilt u meer weten over MT Levensloop? Download dan het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Levensloopregeling
U mag elke maand een deel van uw bruto salaris inleggen, tot een maximum van 12% van uw fiscaal bruto jaarsalaris. Ook kunt u incidenteel bijvoorbeeld een deel van het vakantiegeld, bonussen of een 13e maand inleggen. Over dat bedrag wordt geen loonheffing ingehouden, zodat u snel een behoorlijk bedrag kunt inleggen. U mag inleggen tot 210% van uw bruto jaarsalaris. Werknemers die geboren zijn in 1950 tot en met 1954 kunnen meer dan 12% per jaar inleggen om zo sneller aan het maximum van 210% te komen.

Levensloopkorting
Wilt u onbetaald verlof opnemen of eerder stoppen met werken? Vraag dan toestemming aan uw werkgever. Voor ouderschaps- en zorgverlof en als u 2 jaar eerder wilt stoppen met werken voorafgaand aan uw pensioen, krijgt u altijd toestemming. Tijdens de verlofperiode wordt het opgebouwde tegoed gebruikt om u van inkomen te voorzien. Uw werkgever moet overigens wel loonheffing inhouden op het uitgekeerde bedrag. Omdat de regeling per 1 januari 2012 is gestopt, vervalt ook de levensloopkorting van ongeveer € 200 per jaar. U kunt wel eenmalig gebruik maken van de korting over voorgaande jaren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.