Terug naar MN Fondsenbeheer

Actueel rendementspercentage Levensloopfonds Staal

MN Fondsenbeheer heeft het rendementspercentage van 1 januari 2019 tot en met 7 januari 2019 vastgesteld op 0,1 % op jaarbasis.

Dit betreft het Levensloop Fonds Mn Services Staal en haar subfondsen Staal Metaal & Techniek en Staal Metalektro.

Den Haag, 31 december 2018

De beheerder Mn Services Fondsenbeheer B.V.

Prinses Beatrixlaan 15

2595 AK Den Haag