Terug naar MN Fondsenbeheer

Afronding wijziging Mn Services Levensloop Fonds

Op 15 mei 2017 zijn de Mn Services Levensloop subfondsen Platina, Goud, Zilver en Brons beëindigd.

De tegoeden van de deelnemers in de subfondsen Platina, Goud, Zilver en Brons zijn omgezet naar participaties in het Mn Services Levensloop Fonds*.

De deelnemers van de subfondsen hebben in mei 2017 een brief ontvangen aangaande hun individuele situatie.

De omzetting heeft plaatsgevonden tegen de volgende intrinsieke waarden:

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft als externe accountant de intrinsieke waarde gecontroleerd en heeft hier voor een controleverklaring opgesteld.

De controleverklaring alsmede het intrinsieke waarde overzicht is voor de deelnemers kosteloos opvraagbaar bij Mn Services Fondsenbeheer B.V. ter attentie van drs. M. J. M. Kranenburg, Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK Den Haag, o.v.v. “Aanvraag controleverklaring en intrinsieke waarde overzicht” en naam, adres en accountgegevens.


*Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de commerciële namen Staal Mn Services, Staal Metaal & Techniek en Staal Metalektro.


De beheerder

Mn Services Fondsenbeheer B.V.

Prinses Beatrixlaan 15,

2595 AK Den Haag