Terug naar Vermogensbeheer

Onderscheidend vermogen

Focus op kosten - Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en wijken daarmee af van de meeste bestaande aanbieders van fiduciair management. Wij geloven echt dat scherp zijn op de kosten een belangrijke bijdrage levert aan het pensioenresultaat van de deelnemer. MN streeft er naar om al onze opdrachtgevers een vergoeding te vragen die een balans vormt tussen een hoogwaardige dienstverlening en dit streven naar lage uitvoeringskosten. Niets meer of minder, en we willen daarbij zo transparant als mogelijk zijn.

Met onze significante omvang van € 129 miljard aan beheerd vermogen kunnen we scherpe tarieven realiseren voor uw discretionaire mandaten bij externe passieve en actieve asset managers. Daarnaast hebben wij door onze omvang ingang tot zeer veel verschillende beleggingscategorieën die anders misschien niet toegankelijk zijn. Ook pensioenfondsen van kleine tot middelgrote omvang kunnen hier volledig van profiteren, al dan niet via de eigen beleggingsfondsen die MN voor dit doel heeft ingericht. Ook met de eigen in-house asset manager is MN in staat om een deel van het beheer tegen nog lagere kosten uit te voeren. Dit is een belangrijke en onderscheidende factor voor al onze opdrachtgevers.

Net iets méér - Bij MN is de kennis van pensioenuitvoering en vermogensbeheer gebundeld. Dat maakt dat wij ons in fiduciair management onderscheiden van andere partijen door onze opdrachtgevers ook actief te ondersteunen met werkzaamheden die net buiten de traditionele vermogensbeheertaken liggen. U kunt daarbij denken aan ondersteuning bij werkzaamheden van uw bestuursbureau, het uitvoeren van een ALM of periodieke berekeningen van uw Vereist Eigen Vermogen. Maar wij doen meer. Ons operationele model, waarbij uw beleggingen regel voor regel in ons beheersysteem worden vastgelegd, maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ook uw compliance monitoring uit te voeren en gedetailleerde (risico)rapportages te leveren. Maar er zijn nog veel meer belangrijke voordelen te realiseren voor uw fonds, waardoor uw uitvoeringskosten zullen afnemen.

Wat en hoe, u bepaalt, wij voeren uit - Een pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en maakt gebruik van ondersteunende partijen bij het advies en uitvoering. Centraal in onze aanpak staat een modern en effectief beleggingskader. Dit noemen wij het Strategisch Beleggingskader. Hierin staat wat u als bestuur wilt bereiken en hoe uw bestuur het doel wil bereiken. Het uitwerken van dit beleggingskaderis een tijdsinvestering die zichzelf meer dan terugbetaalt, niet alleen in kwaliteit maar ook in efficiëntie en de mate waarin u werkelijk als bestuur in control bent. Uniek in onze aanpak is dat wij het Strategisch Beleggingskader voor al onze opdrachtgevers in een document opstellen in nauwe samenspraak met het bestuur. Het vormt de basis voor onze rol als uw fiduciair manager.

 

Gerald Cartigny Lid Raad van Bestuur (Vermogensbeheer)